Bơm rôto động lực không có cụm làm kín - Cấp II - Đặc tính kỹ thuật - Phần 7

11 tháng 12 2018

 BƠM LY TÂM

Bơm dẫn động bằng từ tính và bơm có động cơ được bọc kín

Tờ dữ liệu

 

 

PHỤ LỤC B

(tham khảo)

NGOẠI LỰC VÀ MÔ MEN TÁC ĐỘNG LÊN BÍCH

Ngoại lực và mô men tác động lên bích xem TCVN 8532 (ISO 5199).

 

PHỤ LỤC C

(tham khảo)

YÊU CẦU, ĐỀ XUẤT VÀ ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG

C.1. Yêu cầu

Yêu cầu phải bao gồm một tờ dữ liệu với thông số kỹ thuật được chỉ rõ bằng ký hiệu z

C.2. Đề xuất

Đề xuất phải bao gồm các thông tin kỹ thuật sau:

- tờ dữ liệu hoàn chỉnh được chỉ rõ bằng dấu gạch chéo “x”;

- bản vẽ lắp đặt sơ bộ;

- bản vẽ mặt cắt ngang điển hình;

- đường đặc tính.

C.3. Đơn hàng của khách hàng

Đơn hàng của khách hàng phải bao gồm các thông tin kỹ thuật sau:

- tờ dữ liệu hoàn chỉnh:

- tài liệu được yêu cầu.

 

PHỤ LỤC D

(tham khảo)

TÀI LIỆU SAU KHI CÓ ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG

— Số bản sao đã thỏa thuận của các tài liệu đã được chứng nhận dưới đây phải được cung cấp cho khách hàng tại thời điểm đã thỏa thuận.

— Bất kỳ loại hoặc mẫu tài liệu đặc biệt nào nên là một điều mục của hợp đồng

Thông thường các tài liệu gồm có:

- tờ dữ liệu;

- bản vẽ lắp đặt;

- thông tin cho sử dụng, bao gồm thông tin lắp đặt, đưa vào vận hành (chuẩn bị cho khởi động lần đầu), vận hành, dừng máy, bảo dưỡng (kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa) kể cả các bản vẽ mặt cắt ngang có bản liệt kê các chi tiết, dung sai vận hành.v.v..., và nếu cần thiết, có cả hướng dẫn đặc biệt cho điều kiện vận hành cụ thể;

- sơ đồ mạch điện;

- đường đặc tính;

- bản liệt kê các phụ tùng.

Tài liệu phải được nhận biết rõ ràng bằng:

- số hàng,

- số đơn hàng của khách hàng, và

- số đơn hàng của nhà sản xuất/nhà cung cấp.

 

PHỤ LỤC E

(tham khảo)

SƠ ĐỒ VÀ ĐẶC TÍNH HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG TUẦN HOÀN ĐIỂN HÌNH CHO BƠM CÓ ĐỘNG CƠ ĐƯỢC BỌC KÍN VÀ BƠM DẪN ĐỘNG BẰNG TỪ TÍNH

E.1 Chất lỏng sạch - Không dễ bay hơi - Nhiệt độ trung bình

   

Sơ đồ 101

Sự tuần hoàn bên trong qua phần dẫn động đến đầu hút

Sơ đồ 111

Sự tuần hoàn khép kín từ bộ lọc xả qua phần dẫn động đến đầu hút

   

Sơ đồ 114

Sự tuần hoàn khép kín bên trong từ phần xả qua phần dẫn động và phần giới hạn bên trong đến đầu hút

Sơ đồ 115

Sự tuần hoàn khép kín qua bộ lọc ly tâm hoặc bộ lọc cơ khí qua phần dẫn động, qua phần giới hạn bên trong đến đầu hút

CHÚ DẪN:

  1. Bộ lọc
  2. Điện trở dòng bên trong

CHÚ THÍCH 1: Số sơ đồ được sử dụng giống như số sơ đồ trong API 610.

CHÚ THÍCH 2: Số sơ đồ được phân nhóm trong nội dung này dựa vào loại ứng dụng.

Hình E.1 - Sơ đồ hệ thống đường ống tuần hoàn điển hình cho bơm có động cơ được bọc kín và bơm dẫn động bằng từ tính

E.2. Chất lỏng bẩn

   

Sơ đồ 131

a) Sự tuần hoàn khép kín qua thiết bị tách ly tâm ngoài hoặc trong, qua phần dẫn động đến đầu hút.

b) Chất lỏng công nghệ không dễ bay hơi.

c) Nhiệt độ trung bình.

Sơ đồ 132

a) Phun rửa hoàn toàn bằng chất lỏng sạch bên ngoài không dễ bay hơi.

b) Nhiệt dẫn động bị khử nhờ chất lỏng được phun.

c) chất lỏng được phun không dễ bay hơi.

d) Nhiệt độ cao hoặc trung bình.

e) Có thể phun tại áp suất trung gian phía sau bánh công tác của bơm là không bắt buộc.

   

Sơ đồ 133

a) Phun phần sau tại công suất dòng chảy đang trong quá trình giảm

b) Cung cấp chất lỏng sạch bên ngoài

c) Phun phần sau được giới hạn bởi sự giới hạn bên trong

d) Nhiệt độ cao hoặc trung bình

e) Dòng chảy được phun hoàn toàn không bắt buộc cho điểm làm mát bên ngoài thay vì tuần hoàn khép kín qua bộ trao đổi nhiệt

Sơ đồ 153

a) Bình chứa chất lỏng bên ngoài được nén

b) Bịt kín trục giữa phần dẫn động và mặt đầu bơm

c) Sự rò rỉ ít nhất của chất lỏng được phun bên ngoài qua nút bị kín

d) Nhiệt độ cao hoặc trung bình

e) Chất lỏng công nghệ dễ bay hơi hoặc không dễ bay hơi.

CHÚ DẪN:

1. Thiết bị tách ly tâm

4. Van

7. Nút bịt kín

2. Áp kế

5. Bộ trao đổi nhiệt

8. Nguồn áp suất

3. Thiết bị chỉ báo dòng chảy

6. Điện trở dòng chảy bên trong

9. Bình chứa

Hình E.2 – Sơ đồ hệ thống đường ống tuần hoàn điển hình cho bơm có động cơ được bọc kín và bơm dẫn động bằng từ tính

Xem lại: Bơm rôto động lực không có cụm làm kín - Cấp II - Đặc tính kỹ thuật - Phần 6

Xem tiếp: Bơm rôto động lực không có cụm làm kín - Cấp II - Đặc tính kỹ thuật - Phần 8

Error
Whoops, looks like something went wrong.