Chai chứa khí - Thuật ngữ - Phần 5

14 tháng 12 2018

Số thứ tự

Thuật ngữ

Tiếng Anh

Minh họa

600

Thử nghiệm

testing

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

601

Thử kiểu

prototype test

602

Phương án thiết kế

design variant

603

Thử nổ

burst test

604

Thử thủy lực

hydraulic test

605

Thử thủy lực lại

hydraulic re-test

606

Thử nổ thủy lực

hydraulic burst test

607

Thử bền thủy lực

hydraulic pressure proof test

608

Thử nổ chai khuyết tật

flawed cylinder burst test

609

Sự đứt gãy

rupture

610

Tỷ số áp suất nổ (tỷ số của áp suất nổ và áp suất thử hoặc áp suất làm việc)

burst pressure ratio (ratio of burst pressure to test pressure or working pressure)

611

-

-

612

Thử giãn nở thể tích nước

hydraulic volumetric expansion test

613

Độ giãn dài dư

permanent expansion

614

-

-

615

Tỷ số ứng suất

stress ratio

616

Hệ số an toàn

safety factor

617

Thử độ cứng

hardness test

618

Thử mỏi

fatigue test

619

Thử kéo

tensile test

620

Thử uốn

bend test

621

Thử nén bẹp (Thử dát phẳng)

flattening test

622

Thử rơi

drop test

623

Thử ăn mòn

corrosion test

624

Chu kỳ áp suất

pressure cycling

625

Thử dao động áp suất theo chu kỳ

pressure cycling test

626

Thử chu kỳ khí động

pneumatic cycle test

627

Thử chu kỳ chai khuyết tật

flawed cylinder cycle test

628

Tần số chu kỳ

cycle frequency

629

-

-

630

Thử dảnh để thấm

impregnated strand test

631

Sợi tương đương

equivalent fibre

632

Lớp lót bảo vệ tương đương

equivalent liner

633

Thử chu kỳ ở nhiệt độ thường

ambient temperature cycle test

634

Thử chu kỳ ở nhiệt độ môi trường

environmental temperature cycle test

635

Thử chân không

vacuum test

636

Sự chuẩn bị thử chu kỳ chân không

vacuum cycling conditioning

637

-

-

638

Thử độ chịu lửa

fire resistance test

639

Thử dão ở nhiệt độ cao

high temperature creep test

640

Thử va đập

impact test

641

Thử va đập vận tốc lớn

high velocity impact (bullet) test

642

Thử cháy ngược

backfire test

643

-

-

644

Thử độ thẩm thấu

perrmeability

645

Thử nước sôi

water boil test

646

Thử ngâm nước muối

salt water immersion test

647

Thử rò rỉ

leak test

648

Sư kín

leak tight

649

-

-

650

Thử siêu âm

ultrasonic test

651

Thử sự phát âm

acoustic emission test

652

Thử dòng điện xoáy

eddy current test

653

Thử hạt từ

magnetic particle test

654

-

-

655

Chụp ảnh tia X

x-radiography

656

Sự so tia X

x-radioscopy

657

 

-

658

Calip đo trong

plug gauge

659

Calip đo ren

threaded gauge

660

Calip vòng trơn

plain ring gauge

661

Calip vòng đo ren

threaded ring gauge

662

-

-

663

Chổi

flail

664

Kiểm tra trước khi nạp

prefill check

665

Kiểm tra định kỳ

periodic inspection

666

Kiểm tra trong sử dụng

in-service inspection

667

Kiểm tra bên ngoài bằng mắt thường

external visual inspection

668

Kiểm tra bên trong bằng mắt thường

internal visual inspection

669

-

-

670

Kiểm tra các khuyết tật

examination for defect

671

-

-

672

Kiểm tra vết rạn nứt

crack examination

673

Kiểm tra chất xốp

inspection of porous material

674

-

-

675

Kiểm tra cuối cùng

final inspection

676

-

-

677

Số bản vẽ

drawing number

678

Năm chế tạo

year of manufacture

679

-

-

680

Qui chuẩn

regulations

681

Cơ quan phê duyệt

approving authority

682

Sự phê duyệt

approval

683

-

-

684

-

-

685

Dấu kiểm tra

inspector's stamp

686

Vòng ghi thời gian thử lại

re-test date ring

687

-

-

Xem lại: Chai chứa khí - Thuật ngữ - Phần 4

Xem tiếp: Chai chứa khí - Thuật ngữ - Phần 6