Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp I - Phần 10

21 tháng 11 2018

Phụ lục B

(Quy định)

Ngoại lực và momen trên các ống ni

B.1 Yêu cầu chung

Các lực và momen tác dụng trên các mặt bích của bơm do các tải trọng của ống có thể gây ra độ không đồng trục giữa trục bơm và trục của bộ dẫn động, biến dạng và sự quá ứng suất của vỏ bơm hoặc sự quá ứng suất của các bulông kẹp chặt giữa bơm và tấm đế.

Phụ lục này cung cấp cho nhà sản xuất/nhà cung cấp, người thầu lắp đặt và người sử dụng bơm một phương pháp đơn giản để kiểm tra bảo đảm rằng các tải trọng được truyền cho bơm bởi đường ống vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được. Phương pháp này được thực hiện bằng cách so sánh; - các tải trọng (các lực và momen) do người thiết kế đường ống tính toán với- các giá trị lớn nhất cho phép trên các mặt bích như đã cho trong Phụ lục này đối với các họ bơm khác nhau, là một hàm số của cỡ kích thước của chúng và các điều kiện lắp đặt.

CHÚ THÍCH: Phương pháp này là một phần của kết quả nghiên cứu và thử nghiệm do EUROPUMP (Ủy ban Châu Âu của các nhà sản xuất bơm) thực hiện cùng với sự trợ giúp của các chuyên gia về đường ống. ISO sẽ chuẩn bị một Báo cáo kỹ thuật chi tiết hơn về vấn đề này.

Bảng B.1 - Đặc tính của họ bơm trục ngang

Số của họ và số cấp

Hình vẽ chung

Giới hạn về kỹ thuật

Vật liệu

Áp suất làm việc cho phép bar

Nhiệt độ làm việc cho phép

°C

Mặt bích

DNmax

1

1 và 2

 

55

430

350

Thép đúc

2

1 và 2

 

55

430

350

Thép đúc

3

1 và 2

 

55

430

400

Thép đúc

4A

Nhiều

 

25

110

150

Gang đúc

4B Nhiều

40

175

150

Thép đúc

5A

1 và 2

 

20

110

600

Gang đúc

5B

1 và 2

120

175

450

Thép đúc

6

2

 

120

175

450

Thép đúc

7A

3 đến 5

 

150

175

350

Thép đúc

7B

6 đến 10

7C

11 đến 15

Bảng B.2 - Đặc tính của họ bơm trục đứng

Số của họ

Hình vẽ chung

Giới hạn về kỹ thuật

Vật liệu

Áp suất làm việc cho phép bar

Nhiệt độ làm việc cho phép oC

Mặt bích

DN

10A1)2)

 

Ống hút đặt chìm

20

60

50 tới 600

Gang đúc

10B1)2)

Thép đúc

11A1)

 

20

60

500 tới 600

Gang đúc

11B1)

Thép đúc

12A1)

 

30

0 tới 110

40 tới 350

Gang đúc

12B1)

55

-45 tới 250

Thép đúc

13A1)

 

30

0 tới 110

40 tới 350

Gang đúc

13B1)

55

-45 tới 250

Thép đúc

14A1)

 

30

0 tới 110

40 tới 350

Gang đúc

14B1)

55

-45 tới 250

Thép đúc

15A1)

 

30

0 tới 100

40 tới 350

Gang đúc

15B1)

55

-45 tới 250

Thép đúc

16A

 

30

110

40 tới 150

Gang đúc

16B

250

40 tới 200

Thép đúc

17A

 

30

110

40 tới 150

Gang đúc

17B

250

40 tới 200

Thép đúc

1) Các giá trị cho phép của lực và mômen đối với các họ 10 đến 15 trong Bảng B.3 và B.5 chỉ có hiệu lực khi khoảng cách giữa đường tâm của các mặt bích trên đó có tác dụng của các tải trọng ở trong các giới hạn được chỉ ra dưới đây.

2) Đối với các họ 10 A và 10 B, các giá trị đã cho đối với các lực và mômen dựa trên giả thiết rằng khuỷu ống xả được chế tạo nguyên khối với chân đế của bộ dẫn động được dùng làm để đỡ của toàn bộ thiết bị bơm. Trong trường hợp kết cấu của bộ phận này (hai hoặc nhiều chi tiết) tách biệt nhau thì các giá trị được chỉ dẫn trong Bảng B.5 phải được chia cho 2.

CHÚ THÍCH: Các chi tiết được chế tạo từ thép hàn có thể được đồng hóa với thép đúc trong chừng mực mà các tải trong chừng mực mà các tải trọng có liên quan cho phép với điều kiện là chúng có kết cấu cứng vững với chiều dày thành tương đương với nhau.

Xem lại: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp I - Phần 9

Xem tiếp: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp 1 - Phần 11