Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp I - Phần 12

21 tháng 11 2018

Bơm trục ngang

40

125

100

110

195

90

105

130

190

 

50

165

135

150

260

100

115

140

205

Ống nối bên

80

250

205

225

395

115

130

160

235

Trục y

100

335

270

300

525

125

145

175

260

 

150

500

405

450

785

175

205

250

365

 

200

670

540

600

1045

230

265

325

480

 

250

835

675

745

1305

315

365

445

655

Bơm trục đứng

300

1 000

805

895

1565

430

495

605

890

 

350

1 165

940

1 045

1 825

550

635

775

1 140

Ống nối bên vuông góc với trục

400

1 330

1 075

1 195

2 085

690

795

970

1 430

450

1 495

1 210

1 345

2 345

850

980

1 195

1 760

 

500

1 660

1 345

1 495

2 605

1 025

1 180

1 445

2 130

Trục y

550

1 825

1 480

1 645

2 865

1 220

1 405

1 710

2 530

 

600

1 990

1 615

1 795

3 125

1 440

1 660

2 020

2 990

 

40

110

100

125

195

90

105

130

190

 

50

150

135

165

260

100

115

140

205

 

80

225

205

250

395

115

130

160

235

 

100

300

270

335

525

125

145

175

260

Bơm trục ngang

150

450

405

500

785

175

205

250

365

 

200

600

540

670

1 045

230

265

325

480

Ống nối đầu mút

250

745

675

835

1 305

315

365

445

655

Trục x

300

895

805

1 000

1 565

430

495

605

890

350

1 045

940

1 165

1 825

550

635

775

1 140

 

400

1 195

1 075

1 330

2 085

690

795

970

1 430

 

450

1 345

1 210

1 495

2 345

850

980

1 195

1 760

 

500

1 495

1 345

1 660

2 605

1 025

1 180

1 445

2 130

 

550

1 645

1 480

1 825

2 865

1 220

1 405

1 710

2 530

 

600

1 795

1 615

1 990

3 125

1 440

1 660

2 020

2 990

1) Đối với DN vượt quá 600, các giá trị của lực và mômen theo sự thỏa thuận giữa khách hàng và nhà sản xuất/nhà cung cấp

B.3.3 Trong trường hợp kết cấu không thuận lợi nhất, độ dịch chuyển của đầu mút trục lớn nhất sẽ là 0,15 mm đối với mỗi họ bơm.

B.3.4 Các giá trị cơ sở được nêu trong Bảng B.3 cần được nhân với một hệ số tương ứng cho trong Bảng B.4 hoặc Bảng B.5 đối với họ của các bơm có liên quan.

B.3.5 Các giá trị cho trong Bảng B.3 và Bảng B.5 có hiệu lực đối với các vật liệu quy định trong Bảng B.1. Đối với các vật liệu khác, chúng phải được hiệu chỉnh một cách tương xứng theo tỷ số giữa các môđun đàn hồi của các vật liệu này ở nhiệt độ thích hợp (xem B.4.3).

B.3.6 Các giá trị có thể được áp dụng đồng thời theo tất cả các chiều với các dấu dương hoặc âm, hoặc được áp dụng tách biệt trên mỗi mặt bích (hút và xả).

Xem tiếp: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp I - Phần 11

Xem tiếp: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp 1 - Phần 13