Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp I - Phần 20

21 tháng 11 2018

Phụ lục H

(Tham khảo)

Mã nhận dạng các mối nối dùng cho chất lỏng

Có thể sử dụng các ký hiệu sau để nhận dạng các mối nối dùng cho chất lỏng trên các tài liệu của bơm (ví dụ, bản vẽ, sách hướng dẫn và các tài liệu tương tự) hoặc trên bản thân bơm và các thiết bị phụ của bơm.

Mã nhận dạng gồm có hai chữ cái như đã cho trong Bảng H.1 và Bảng H.2 được viết bên cạnh nhau (ví dụ, II = đầu vào phun). Khi nhiều mối nối có ký hiệu tương tự nhau xuất hiện trên một tài liệu thì cần có sự phân biệt bằng cách sử dụng thêm một chữ số (ví dụ, PM1 = phép đo áp suất 1, PM2 = phép đo áp suất 2).

Bng H.1 - Nhận dạng các mối nối cho thiết b đo

Ký hiệu

F

Lưu lượng

P

Áp suất

T

Nhiệt độ

L

Mức

V

Rung

M

Đo

Bảng H.2 - Nhận dạng các mối nối cho thiết bị phụ

Ký hiệu

F

Chất lỏng

L

Lọt qua (rò gỉ qua)

B

Rào chắn

l

Phun

C

Tuần hoàn

Q

Tôi

K

Làm mát

H

Đốt nóng

G

Bôi trơn

E

Cân bằng

I

Vào

O

Ra

F

Nạp đầy

D

Thải (xả)

V

Thông hơi

 

Phụ lục J

(Tham khảo)

Vật liệu và đặc tính kỹ thuật của vật liệu dùng cho các chi tiết ca bơm ly tâm

Bảng J.1 và Bảng J.2 giới thiệu các đặc tính kỹ thuật và mã đối với các vật liệu của bơm ly tâm. Nhà sản xuất/nhà cung cấp nên lựa chọn các vật liệu tôi cứng bề mặt (stelit, colmonoy, cácbit wonfram v.v...) trừ khi có quy định của khách hàng.

Bảng J.1 - Đặc tính kỹ thuật của vật liệu dùng cho các chi tiết của bơm ly tâm

Vật liệu

Chi tiết chịu áp lực

Vật rèn

Thanh thép cán

Bulông và vít cấy

Gang đúc

ISO 185

-

-

-

Thép cacbon

ISO 3755

ISO 683-1

ISO 683-1

-

Thép Cr M0

-

-

-

-

Thép 5 % crom

ISO 683-13

ISO 683-13

1)

1)

Thép 12 % crom

ISO 683-13: 1994, loại thép 4

ISO 683-13:1986, loại thép 4

1)

1)

Thép không gỉ 18-8

1)

ISO 683-13:1986, loại thép 11

1)

ISO 3506:1979, A2

Thép không gỉ 18-10-2,5

1)

ISO 683-13:1986, loại thép 20

1)

ISO 3506:1979, A4

Đồng brông

-

-

ISO 427

ISO 544

1) Hiện tại chưa có các tiêu chuẩn có liên quan.

 

 

Khách hàng cũng có thể quy định các vật liệu theo các tiêu chuẩn quốc gia.

Bảng J.2 - Mã vật liệu đối với các chi tiết của vòng bít khí

Vật liệu bề mặt đối tiếp của mặt chịu tải của lò xo và mặt tựa

Vật liệu của vòng bít thứ hai1)

Vật liệu ca các chi tiết khác 2) (ví dụ, lò xo hoặc ống xếp nhưng không phải v che kín hoặc ống lót trục.

Cacbon tổng hợp

Thể đàn hồi (elastome)

 

A = Cacbon, tẩm kim loại

P = Cao su nitryl

 

B = Carbon, tẩm nhựa

N = clorobutađien

 

C = Các cacbon khác

B = caosu butyl

 

Kim loại

E = Caosu E/P3)

 

D = Thép Cacbon

S = Caosu silic

D = Thép cacbon

E = Thép Crom

V = Caosu florocacbon

E = Thép crom

F = Thép CrNi

K = Pefloelastome

F = Thép CrNi

G = Thép CrNiMo

X = Các elastome khác

G = Thép CrNiMo

K = Kim loại có lớp phủ cứng

Thể không đàn hồi (non

 

M = Hợp kim trên nền Niken

elastome)

 

N = Đồng brông

T = PTF

 

P = Gang

M = PTFE/FEP3) được bọc

M = Hợp kim trên nền Niken

R = Gang hợp kim hóa

A = Amian được tẩm, ép

N = Đồng brông

S = Vật đúc thép Crom

G = lá graphit

 

T = Các kim loại khác

Y = Các thể không đàn hồi khác

 

 

Trường hp đặc biệt

T = Các kim loại khác

Cacbua

V = Vonfram cacbua

U1 = Vonfram cacbua có chất dính kết coban

U2 = Vonfram cacbua có chất dính kết niken

U3 = Vonfram cacbua có chất dính kết NiCrMo

U = Các kim loại khác cho vòng bít thứ hai

 

Q = Silic cacbua

Q1 = Silic cacbua không có silic tự do

Q2 = Silic cacbua có silic tự do

Q3 = Hợp chất graphit silic cacbua có silic tự do

Q4 = Cacbon silic chuyển hóa

J = Các cacbon khác

Oxit kim loại

V = AI oxit

W = Cr oxit

X = Các oxit kim loại khác

Chất tổng hợp

Y = PTFE3), được gia cường

Y1 = PTFE, được gia cường bằng sợi thủy tinh

Y2 = PTFE, được gia cường bằng cacbon

Z = Các chất tổng hợp khác.

 

 

1) Các vòng bít thứ hai là các chi tiết quay để làm kín trục với ống lót trục, hoặc các vòng đứng yên để làm kín vỏ bơm với tấm nắp. Chúng cũng có thể là các ống xếp.

2) Có thể thu được các thông tin chi tiết hơn từ nhà sản xuất/nhà cung cấp các vòng bít cơ khí.

3) PTFE = polytetrafloetylen, E/P= etylen/ propylen, FEP= peflo (etylen/ propylen).

Xem lại: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp I - Phần 19

Xem tiếp: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp 1 - Phần 21