Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp II - Phần 12

27 tháng 11 2018

B.4.6. Ví dụ tính toán các lực và mô men lớn nhất cho phép trên các mặt bích

a) Kết luận

- Nhiều bậc, trục ngang

- Mặt bích phía hút: DN 65, ống nối bên

- Mặt bích phía xả: DN 50, ống nối trên đỉnh

- Vật liệu: gang

- Nhiệt độ: 110°C

b) Tiến hành

- Xác định số họ bơm theo Bảng B.1 (5A)

- Xác định các lực

Đường kính

DN

Lực

(Bảng B.3)

N

Hệ số

(Bảng B.5)

Lực cho phép

N

50

Fy

1350

Fy x 0,3

405

Fx

1500

Fx x 0,3

450

Fz

1650

Fz x 0,3

95

SF

2600

SF x 0,3

780

65

Fy

2100

Fy x 0,3

630

 

Fx

1850

Fx x 0,3

555

 

Fz

1700

Fz x 0,3

510

 

SF

3300

SF x 0,3

990

- Xác định các momen

Đường kính

DN

Tổng các momen

(Bảng B.3)

N.m

Hệ số

(Bảng B.4)

Lực cho phép

N.m

50

2050

(SM – 500 N.m) x 0,35

542,5

65

2200

(SM – 500 N.m) x 0,35

595,0

= = 0,9524

- Ảnh hưởng của nhiệt độ (xem B.4.3 và Hình B.1)

- Hiệu chỉnh các lực và momen đối với nhiệt độ 110°C bằng hệ số 0,9524.

c) Kết quả

Đường kính DN

Lực

N

Momen

N.m

50

Fy

386

SM

517

Fx

429

Fz

471

SF

743

65

Fy

600

SM

568

 

Fx

529

 

Fz

486

 

SF

94

B.5. Trách nhiệm của nhà sản xuất/nhà cung cấp và khách hàng

Nhà sản xuất/nhà cung cấp cần chỉ ra cho khách hàng họ bơm mà bơm được đề nghị trực thuộc.

Hai bên nên thỏa thuận về kiểu tấm đế được sử dụng (tiêu chuẩn được gia cường, được đổ bê tông với móng).

Khách hàng (hoặc nhà thầu lắp ráp, tư vấn kỹ thuật v.v…) nên tính toán các tải trọng tác dụng vào bơm tại các mặt bích, được xem là cố định, trong mọi điều kiện (nóng, lạnh, dừng máy và chịu áp lực).

Khách hàng nên xác minh chắc chắn rằng các giá trị của các tải trọng này không vượt quá các giới hạn đã cho trong bảng thích hợp với bơm được lựa chọn. Nếu xảy ra sự vượt quá giới hạn của các tải trọng thì nên sửa đổi đường ống để giảm các tải trọng này hoặc lựa chọn kiểu bơm khác có khả năng chịu được các tải trọng cao hơn.

B.6. Xem xét thực tế

B.6.1. Bơm không phải là một thành phần tĩnh của một hệ thống đường ống, nhưng là một máy chính xác gồm có một bộ phận động chạy ở tốc độ cao với trục hở nhỏ nhất và có các chi tiết bít kín chính xác cao như các vòng bít cơ khí. Do đó, điều quan trọng là phải duy trì được hoạt động của bơm trong các giới hạn lớn nhất mà điều kiện kỹ thuật cho phép.

B.6.2. Điều kiện kỹ thuật này, do nhà sản xuất/nhà cung cấp và người sử dụng cùng nhau đặt ra và thỏa thuận cùng nhau vì lợi ích cao nhất của các bên, vạch ra các yêu cầu sau:

a) Độ đồng trục (thẳng hàng) ban đầu của bơm – bộ dẫn động – khớp nối trục cần được chế tạo rất cẩn thận và được kiểm tra định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất bơm hoặc khớp nối trục;

b) Khớp nối trục với một chi tiết đệm có hai điểm nối khớp bản lề luôn được ưu tiên sử dụng, đặc biệt đối với một tổ bơm lớn và/hoặc hệ thống chất lỏng ở nhiệt độ vượt quá 250°

c) Trong quá trình lắp ráp ban đầu, các mối nối ống cần được chế tạo chính xác theo các quy tắc và tôn trọng hướng dẫn của nhà sản xuất/nhà cung cấp hoặc người thiết kế hệ thống đường ống. Nên thực hiện việc kiểm tra mỗi khi có khả năng tháo lắp một phần hoặc toàn bộ của tổ bơm.

d) Theo kiểu bơm và nhiệt độ trong quá trình phục vụ, trong một số trường hợp độ đồng trục (thẳng hàng) ban đầu của khớp nối trục cần được thực hiện ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường.

Nhà sản xuất/nhà cung cấp và người sử dụng phải xác định rất chính xác các điều kiện lắp ráp và độ đồng trục (thẳng hàng) của khớp nối trục nếu giải pháp này được lựa chọn.

B.6.3. Các bơm trục đứng, khác với kiểu chế tạo nguyên khối bố trí “theo trục”, có đặc điểm là trục truyền động chung dài có nhiều ổ trục vận hành trong các ổ trục có ống lót được bố trí cách đều nhau và thường được bôi trơn bằng chất lỏng được bơm. Sự vận hành êm của bộ phận quay phụ thuộc vào độ đồng trục (thẳng hàng) chính xác. Yêu cầu này chỉ có thể được bảo đảm nếu các phản lực liên kết bên ngoài tác dụng vào các mặt bích của bơm không gây ra độ cong vênh lớn hơn độ cong vênh mà nhà sản xuất/nhà cung cấp cho phép.

Vì vậy, xét về mặt thiết kế các bơm trục đứng và sự nhạy cảm của chúng đối với sai lệch độ đồng trục (thẳng hàng), quy tắc hiện nay giới hạn các lực và momen trên các mặt bích của các bơm này tới các giá trị thấp hơn các giá trị cho phép các bơm trục ngang.

Hơn nữa, việc đánh giá độ cong vênh bằng quan sát ở mức khớp nối trục không dễ dàng như trong trường hợp các bơm trục ngang bởi vì động cơ và giá đỡ của nó thường được liên kết chặt với phần trên của bơm. Trong thực tế, các độ biến dạng này chỉ có liên quan đến một điểm quy chiếu trong không gian. Việc kiểm tra sẽ khó khăn, người sử dụng nên theo dõi chặt chẽ các khuyến nghị của nhà sản xuất/ nhà cung cấp.

Các tải trọng quá mức trên các mặt bích, ngoài việc làm ảnh hưởng đến sự vận hành chính xác và/hoặc độ tin cậy, thường làm tăng

- mức rung lớn hơn mức rung bình thường, và

- khó khăn cho việc quay rô to bằng tay ở trạng thái đứng yên (ở nhiệt độ vận hành) khi khối lượng của rô to cho phép quay bằng tay.

Xem lại: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp II - Phần 11

Xem tiếp: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp II - Phần 13