Đầu nối ống ren bằng thép không gỉ dùng trong công nghiệp thực phẩm - Phần 2

20 tháng 12 2018

8.2. Vòng đệm

Vòng đệm phải được làm từ cao su tự nhiên hoặc cao su tổng hợp với độ cứng tương ứng từ 75 IRHD đến 85 IRHD phù hợp với TCVN 9810 (ISO 48). Các vật liệu phải đạt yêu cầu vệ sinh và độ bền thích hợp.

Hình 1

Bảng 1

Kích cỡ danh nghĩa

C1

h10

C5

A10

F1

± 0,2

12

12,7

17,2

15

15

21,2

12

12,7

17,2

17

17

17

21,3

25

33,7

25,4

29

38

21,3

25

33,7

17

17

20

38

40

51

42,5

44,5

56

38

40

51

20

20

20

63,5

70

76,1

69,7

76,2

82,3

63,5

70

76,1

25

25

30

Hình 2

Bảng 2

Kích cỡ danh nghĩa

C1

h10

C5

A10

C7

h10

F3

± 0,2

12

12,7

17,2

15

15

21,2

12

12,7

17,2

19,6

19,6

25,8

16

16

18

21,3

25

33,7

25,4

29

38

21,3

25

33,7

30

33,8

42,5

20

20

20

38

40

51

42,5

44,5

56

38

40

51

47

49

60,5

20

20

25

63,5

70

76,1

69,7

76,2

82,3

63,5

70

76,1

74

80,9

87,5

30

30

30

Hình 3

Bảng 3

Kích cỡ danh nghĩa

C2

h10

C6

N11

F10

h11

25

33,7

38

29,2

38,2

42,7

22,6

31,3

35,6

25,6

34,3

38,6

40

51

63,5

44,7

56,2

69,9

37,6

48,6

60,3

40,6

51,6

64,1

70

76,1

76,4

82,6

66,8

72,9

70,6

76,7

Hình 4

Bảng 4

Kích cỡ danh nghĩa

C2

h10

C6

N11

C7

h10

C10

h11

25

33,7

38

29,2

38,2

42,7

22,6

31,3

35,6

33,8

42,5

47

25,6

34,3

38,6

40

51

63,5

44,7

56,2

69,9

37,6

48,6

60,3

49

60,5

74

40,6

51,6

64,1

70

76,1

88,9

76,4

82,6

95,7

66,8

72,9

84,9

80,9

87,5

101

70,6

76,7

89,8

101,6

108,7

97,6

114,1

102,5

Hình 5

Bảng 5

Kích cỡ danh nghĩa

C3

H11

C9

N2

h15

12

12,7

17,2

16

16

22,2

20,1

20,1

26,47

32

32

41

21,3

25

33,7

26,4

30,5

39

30,74

34,34

43,18

46

46

60

38

40

51

43,5

45,5

57

47,86

49,89

61,37

60

65

75

63,5

70

76,1

70,7

77,2

83,3

74,88

81,79

88,4

90

100

105

88,9

101,6

97

110

101,91

115,42

115

135

Xem lại: Đầu nối ống ren bằng thép không gỉ dùng trong công nghiệp thực phẩm - Phần 1

Xem tiếp: Đầu nối ống ren bằng thép không gỉ dùng trong công nghiệp thực phẩm - Phần 3