Đáy côn và ống chuyển tiếp của bình chứa và thiết bị góc đỉnh

15 tháng 12 2018

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 2350 – 78

ĐÁY CÔN VÀ ỐNG CHUYỂN TIẾP CỦA BÌNH CHỨA VÀ THIẾT BỊ GÓC ĐỈNH

Conical heads and conections of vessels and apparatus - Series of angles at the vertex

 

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các đáy hình côn và phần chuyển tiếp của các loại bình chứa và thiết bị sử dụng trong các ngành công nghiệp như: hóa, hóa dầu, chế biến dầu…

2. Góc đỉnh (được tính bằng đơn vị góc) của phần côn của đáy và đoạn chuyển tiếp phải được chế tạo theo dãy trị số sau: 15, 30; 45; 60; 75; 90; 120; 140 và (160).

Chú thích. Trị số góc ghi trong dấu ngoặc được sử dụng trong các trường hợp có cơ sở khoa học.