Mục lục MÁY KHUẤY INOX TÍNH NĂNG CAO MÁY KHUẤY TÍNH NĂNG CAO ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤN...
21
Tháng 12 2019
Thang chuẩn II x 100   Tạp chất Silicat dạng cầu Thang ch...
21
Tháng 12 2018
    Thang chuẩn IX x 100 Ô - Xit     Cấp 1 ...
21
Tháng 12 2018
Phụ lục Bổ sung kích thước của thép ổ lăn kéo nguội, đường kính của thanh tính theo mm. ...
21
Tháng 12 2018
Bảng 3 Kích thước của thép: đường kính hay chiều dày Loại thép ...
21
Tháng 12 2018
TCVN 4148:1985 THÉP Ổ LĂN Steel for ball and roller bearisgs   Lời nói đầu TCV...
21
Tháng 12 2018
4884-305-00-X X6CrNiSi18-13-4 A31H — 4389-384...
21
Tháng 12 2018
Phụ lục C (Tham khảo) Phân loại các mác thép C.1 Thép không gỉ Crom là nguyên tố ...
21
Tháng 12 2018
4509-439-40-X X2CrTiNb18 F18B — X — ...
21
Tháng 12 2018
4833-309-08-I X18CrNi23-13 A36R — X — ...
21
Tháng 12 2018