Chào các độc giả thân thương của Valve Men. Một tuần của các bạn thế nào, hãy chia sẽ dưới phần com...
15
Tháng 03 2022
Mục lục CHƯƠNG 9: TÍNH TOÁN KINH TẾ 9.1. Mục đích và ý nghĩa 9.2. Nội dung ph...
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 8: MÔI TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ 8.1. Các yếu tố chính trong nhà ...
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN CIP VÀ VỆ SINH AN TOÀN 7.1. Hệ thống CIP trong phân xư...
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN HƠI − NƯỚC − ĐIỆN − LẠNH 6.1. Tính lượng hơi cho nhà m...
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN XÂY DỰNG 5.1. Thiết kế bố trí tổng mặt bằng 5.1...
25
Tháng 11 2019
  Mục lục CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN VÀ CHỌN THIẾT BỊ 4.1. Phân xưởng nấu 4.1.1. ...
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CÂN BẰNG SẢN PHẨM 3.1. Các thông số ban đầu 3.2. ...
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 2: CHỌN VÀ THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 2.1. Chỉ tiêu chất lượng...
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 1: LẬP LUẬN KINH TẾ KỸ THUẬT CHO NHÀ MÁY BIA XÂY DỰNG 1.1. Ưu điểm ...
25
Tháng 11 2019