Hôm nay cuối tuần Valve Men đọc cuốn sách có câu này hay muốn chia sẽ với các bạn: "Bất luận bạn đi...
16
Tháng 03 2022
Chào các độc giả của Valve Men, một tuần của các bạn thế nào rồi, hãy comment bên dưới để cùng chia...
16
Tháng 03 2022
Chào các độc giả thân thương của Valve Men. Một tuần của các bạn thế nào, hãy chia sẽ dưới phần com...
15
Tháng 03 2022
Valve Men, Xin chào cả nhà ! Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu một thành phần quan trọng trong đường ố...
05
Tháng 03 2022
Mục lục CHƯƠNG 9: TÍNH TOÁN KINH TẾ 9.1. Mục đích và ý nghĩa 9.2. Nội dung ph...
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 8: MÔI TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ 8.1. Các yếu tố chính trong nhà ...
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN CIP VÀ VỆ SINH AN TOÀN 7.1. Hệ thống CIP trong phân xư...
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN HƠI − NƯỚC − ĐIỆN − LẠNH 6.1. Tính lượng hơi cho nhà m...
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN XÂY DỰNG 5.1. Thiết kế bố trí tổng mặt bằng 5.1...
25
Tháng 11 2019
  Mục lục CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN VÀ CHỌN THIẾT BỊ 4.1. Phân xưởng nấu 4.1.1. ...
25
Tháng 11 2019