PHỤ LỤC C (Tham khảo) SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ KHẢO NGHIỆM MÁY BƠM Hình C....
13
Tháng 12 2018
Bảng A.5 – Sai số cho phép của các phương pháp đo với độ tin cậy 95 % Phương pháp...
13
Tháng 12 2018
6. Đo mực nước 6.1. Bố trí vị trí đo Tại vị trí đo dòng chảy phải ổn định. Nếu bề mặt tho...
13
Tháng 12 2018
3.10.2. Phải phân tích sự biến đổi kết quả khảo nghiệm ứng với tốc độ quay xác định. Chỉ sử dụng ...
13
Tháng 12 2018
2.17. Cột áp hút hiệu dụng (Net positive suction head) Thông số đặc trưng cho khả năng hút và ...
13
Tháng 12 2018
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8639:2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – MÁY BƠM NƯỚC – YÊU CẦU KỸ THUẬT ...
13
Tháng 12 2018
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN VÀ ĐẶC TÍNH CỦA BƠM 153. Lưu lượng A. Pu...
13
Tháng 12 2018
105. Bơm tháo rời hướng kính A. Radially split pump Đ. Quergeteilte pumpe P. P...
13
Tháng 12 2018
73. Bơm nhiều pittông A. Multicylinder pump Đ. Vielkolbenpumpe P. Pompe à pist...
13
Tháng 12 2018
32. Bơm tịnh tiến qua lại A. Csefllating displacement pump Đ. Zillierende Verdran...
13
Tháng 12 2018