12.1. Số liệu chính xác được quy định đo từ hai mẫu liền kề nhau trên cùng một ống thép có cùng đ...
20
Tháng 12 2018
6. Hóa chất và vật liệu 6.1. Chất điện ly bao gồm nước sạch (nước từ vòi có thể uống được) v...
20
Tháng 12 2018
5.1.1.3. Chiều sâu của dung dịch điện ly phải đủ để nhúng ngập chiều dài thử nghiệm cần thiết của...
20
Tháng 12 2018
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9881:2013 ASTM G8:1996 (Reapproved 2010) SƠN VÀ LỚP PHỦ BẢO...
20
Tháng 12 2018
Phụ lục C (Quy định) Phương pháp kiểm tra xác nhận phụ tải bulông C.1 Đo độ dài bulôn...
20
Tháng 12 2018
8. Kiểm nghiệm 8.1. Ứ ng dụng của tải trọng bulông Bulông khớp nối được siết chặt ở nhiệ...
20
Tháng 12 2018
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8614:2010 KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG) - HỆ THỐNG THIẾT BỊ VÀ ...
20
Tháng 12 2018
Hình A.3 Bảng A.3 Kích cỡ danh nghĩa d d 2 ...
20
Tháng 12 2018
Hình 6 Bảng 6 Kích cỡ danh nghĩa C 3 H11 ...
20
Tháng 12 2018
8.2. Vòng đệm Vòng đệm phải được làm từ cao su tự nhiên hoặc cao su tổng hợp với độ cứng tương...
20
Tháng 12 2018