Mục lục 1. An toàn lao động 1.1 Điện 1.2 Hơi 1.3 Các khu vực khác 1...
29
Tháng 06 2019
Mục lục A. Mục đích phần kinh tế 1. Xác định chi phí đầu tư 2. Chi phí vận hà...
29
Tháng 06 2019
  Mục lục 1. Địa điểm nhà máy 2. Thiết kế tổng mặt bằng nhà máy 2.1 Các ch...
29
Tháng 06 2019
Mục lục A. Tính hơi 1. Tính lượng hơi chi phí hơi cho sản xuất sữa cô đặc có đường...
28
Tháng 06 2019
Mục lục 1. Chọn dây chuyền thiết bị chế biến sữa đặc có đường 1.1 Thiết bị đổ sữa ...
28
Tháng 06 2019
Mục lục 1. Sản phẩm sữa cô đặc có đường với năng suất 250.000 hộp/ngày, đóng hộp số 7 ...
28
Tháng 06 2019
Mục lục 1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất sữa cô đặc có đường 2. Quy trình công ...
28
Tháng 06 2019
Mục lục 1. Đặc điểm tự nhiên của vị trí xây dựng nhà máy 2. Khả năng cung cấp nguyên...
28
Tháng 06 2019