Thép không gỉ - Thành phần hóa học - Phần 13

21 tháng 12 2018

Phụ lục B

(Tham khảo)

Các mác thép được cho trong Bảng 1 và các mác thép tương đương có trong các tiêu chuẩn quốc tế ISO khác nhau

Bảng B.1 - Các loại (mác) thép được cho trong Bảng 1 và các loại thép so sánh được đưa ra trong các tiêu chuẩn quốc tế khác nhau

Các ký hiệu của thép theo a,b

Số hiệu ISO

Tên ISO

Dòng số

(cũ)

ISO

4954:1993

ISO

4955:2005

ISO 6931-1:1994

ISO

6931-2:2005

ISO

9327-5:1999

ISO

9328-7:2004

ISO

16143-1:2004

ISO

16143-2:2004

ISO

16143-3:2005

a) Thép austenit

4318-301-53-I

X2CrNiN18-7

A25A (04)

X

4319-301-00-I

X5CrNi17-7

A24H (05)

4310-301-00-I

X10CrNi18-8

A26L (11)

X10CrNi18 9 E

X9CrNi18-8

X

X

X

X

4325-302-00-E

X9CrNi18-9

A27N

X

4326-302-15-I

X12CrNiSi18-9-3

A27P (46)

X

4307-304-03-I

X2CrNi18-9

A27B (01)

X2CrNi18 10E

X2CrNi18-10

X

X

X

X

4306-304-03-I

X2CrNi19-11

A30A (02)

X

X

X

X

4311-304-53-I

X2CrNiN18-9

A27A (03)

X2CrNiN18-10

X2CrNiN18-10

X

X

4301-304-00-I

X5CrNi18-10

A28E (06)

X5CrNi18 9E

X

X5CrNi18-9

X

X

X

X

4315-304-51-I

X5CrNiN19-9

A28F (10)

X

X

4948-304-09-I

X7CrNi18-9

A27L (07)

X

X

X6CrNi18-10

X

4818-304-15-E

X6CrNiSiNCe19-10

A29J

X

4650-304-75-E

X2CrNiCu19-10

A29A

4649-304-76-J

X6CrNiCu19-9-1

A28I

4305-303-00-I

X10CrNiS18-9

A27M (14)

X

X

4625-303-23-X

X12CrNiSe18-9

A270

4570-303-31-I

X6CrNiCuS18-9-2

A27I (44)

X

X

4667-303-76-J

X12CrNiCuS18-9-3

A27Q

4615-201-75-E

X3CrMnNiCu15-8-5-3

A28C

4541-321-00-I

X6CrNiTi18-10

A28G (16)

X6CrNiTi 18 10E

X

X

X

X

X

4940-321-09-I

X7CrNiTi18-10

A280 (17)

X

X

4941-321-09-I

X6CrNiTiB18-10

A28J (18)

X

4550-347-00-I

X6CrNiNb18-10

A28H (19)

X

X

X

X

X

4912-347-09-I

X7CrNiNb18-10

A28K (20)

X

4961-347-77-E

X8CrNiNb16-13

A29L

X

4567-304-30-I

X3CrNiCu18-9-4

A27F (15)

X3CrNiCu 18 9 3E

X

4567-304-76-I

X6CrNiCu17-8-2

A25J (45)

X

4567-304-98-X

X6CrNiCu18-9-2

A27J

4660-315-77-I

X6CrNiCuSiMo19-10-3-2

A30J

4867-316-77-J

X40CrNiWSi15-14-3-2

A29P

 

4303-305-00-I

X6CrNi18-12

A30I (08)

X5CrNi18 12E

X

X

4828-305-09-I

X15CrNiSi20-12

A32R

X

4835-308-15-U

X7CrNiSiNCe21 -11

A32N

X

X

4884-305-00-X

X6CrNiSi18-13-4

A31H

4389-384-00-I

X3NiCr18-16

A34F (09)

4371-201-53-I

X2CrMnNiN17-7-5

A29B

4372-201-00-I

X12CrMnNiN17-7-5

A290 (13)

X

X

4597-204-76-I

X8CrMnCuN17-8-3

A25L (40)

X

X

X

4617-201-76-J

X6CrNiM nCu 17-8-4-2

A29I

4618-201-76-E

X9CrMnNiCu17-8-5-2

A30L

4373-202-00-I

X12CrMnNiN18-9-5

A320

4982-215-00-E

XIOCrNiMoMnNbVB 15-10-1

A32P

4369-202-91-I

X11CrNiMnN19-8-6

A33L (43)

X

X

X

4890-202-09-X

X53CrMnNiN21-9-4

A34V

4648-315-77-I

X6CrNiSiCuMo19-13-3-3-1

A33I

 

4404-316-03-I

X2CrNiMo17-12-2

A31A (21)

X

X

X

X

X

4432-316-03-I

X2CrNiMo17-12-3

A32A (22)

X2CrNiMo 17 13 3E

X

X

X

X

4435-316-91-I

X2CrNiMo18-14-3

A35A (23)

X

X

X

X

4406-316-53-I

X2CrNiMoN17-11-2

A30B (25)

X

4665-316-76-J

X6CrNiMoCu18-12-2-2

A32I

4647-316-75-X

X2CrNiMoCu 18-14-2-2

A34A

4578-316-76-E

X3CrNiCuMo17-11-3-2

A30F

4429-316-53-I

X2CrNiMoN17-12-3

A32B (26)

X2CrNiMoN 17 133E

X2CrNiMoN

17-13-3

X

X

4401-316-00-I

X5CrNiMo17-12-2

A31I (30)

X5CrNiMo 17 12 2E

X5CrNiMo 17-12-2

X

X5CrNiMo

17-12

X

X

X

X

4436-316-00-I

X3CrNiMo17-12-3

A32F (31)

X

X

X

X

4449-316-76-E

X3CrNiMo18-12-3

A33F

4910-316-77-E

X3CrNiMoBN17-13-3

A33G

X

4494-316-74-J

X6CrNiMoS17-12-3

A32K

4495-316-51-J

X6CrNiMoN 17-12-3

A32H

4571-316-35-I

X6CrNiMoTi17-12-2

A31F (32)

X6CrNiMoTi 17 12 2E

X6CrNiMoTi

17-12

X

X

X

X

4580-316-40-I

X6CrNiMoNb17-12-2

A31G (33)

X

4879-317-77-J

X30CrNiMoPB20-11 -2

A33R

4438-317-03-I

X2CrNiMo19-14-4

A37A (24)

4439-317-26-E

X2CrNiMoN17-13-5

A35B

X

4483-317-26-I

X2CrNiMoN18-15-5

A38A (28)

4434-317-53-I

X2CrNiMoN18-12-4

A34B (27)

X

X

X

4445-317-00-U

X6CrNiMo19-13-4

A36I

4476-317-92-X

X3CrNiMo18-16-5

A39F

4824-308-09-J

X20CrNiN22-11

A33Q

4950-309-08-E

X6CrNi23-13

A36J

 

X

Xem lại: Thép không gỉ - Thành phần hóa học - Phần 12

Xem tiếp: Thép không gỉ - Thành phần hóa học - Phần 14