Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-41: Yêu cầu cụ thể đổi với máy bơm - Phần 3

08 tháng 12 2018

23. Dây dẫn bên trong

Áp dụng điều này của Phần 1.

24. Linh kiện

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

24.1.3. Bổ sung:

Thiết bị đóng cắt theo mức chất lỏng được thử nghiệm 50 000 chu trình thao tác.

24.2. Sửa đổi:

Cho phép lắp thiết bị đóng cắt theo mức chất lỏng trên dây dẫn liên kết.

 1. Đấu nối nguồn và dây dẫn mềm bên ngoài

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

25.1. Sửa đổi:

Bơm chìm, không là bơm cấp III, phải có dây nguồn lắp sẵn phích cắm.

25.3. Sửa đổi:

Bơm chìm, không là bơm cấp III, phải được lắp dây mềm.

25.5. Bổ sung:

Không cho phép nối dây kiểu X đối với bơm chìm.

Cho phép nối dây kiểu Z đối với:

- bơm có công suất vào danh định không vượt quá 100 W;

- bơm dùng cho ao vườn.

25.7. Bổ sung:

Đối với bơm dùng ngoài trời và bơm dùng trong bể bơi, không phải bơm cấp III, dây nguồn phải có vỏ bọc bằng polycloropen hoặc vật liệu đàn hồi tổng hợp tương đương và không nhẹ hơn dây mềm bọc polycloropen nặng (mã 60245 IEC 66). Tuy nhiên, đối với các bơm cố định có công suất vào danh định không vượt quá 1 kW và bơm di động có khối lượng không quá 5 kg có thể lắp dây mềm bọc polycloropen thông thường (mã 60245 IEC 57).

CHÚ THÍCH 101: Khối lượng của bơm được xác định khi không có nước trong bơm và không có dây nguồn.

Đối với bơm dùng trong nhà, ngoại trừ các bơm nước máy đặt trên bàn, bơm dùng cho bể nuôi, bơm để tăng áp lực phun và các bơm cấp III, dây nguồn phải được bọc polycloropen hoặc vật liệu đàn hồi tổng hợp tương đương và không nhẹ hơn dây mềm bọc polycloropen thông thường (mã nhận biết 60245 IEC 57).

25.8. Bổ sung:

Dây nguồn của bơm chìm dùng ngoài trời, không phải là bơm cấp III, phải có chiều dài ít nhất là 10 m.

25.14. Bổ sung:

Bơm di động, ngoại trừ bơm nước máy đặt trên bàn và bơm dùng cho bể nuôi, phải chịu thử nghiệm này.

26. Đầu nối dùng cho các dây dẫn bên ngoài

Áp dụng điều này của Phần 1.

27. Qui định cho nối đất

Áp dụng điều này của Phần 1.

28. Vít và các mối nối

Áp dụng điều này của Phần 1.

29. Khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn

Áp dụng điều này của Phần 1.

30. Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

30.2.2. Không áp dụng.

31. Khả năng chống gỉ

Áp dụng điều này của Phần 1.

32. Bức xạ, độc hại và các nguy hiểm tương tự

Áp dụng điều này của Phần 1.

 

PHỤ LỤC

Áp dụng điều này của Phần 1.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Áp dụng các tài liệu tham khảo của Phần 1, ngoài ra còn:

Bổ sung:

IEC 60335-2-51, Household and similar electrical appliances – Safety - Part 2-51: Particular requirements for stationary circulation pumps for heating and service water installations (Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị tương tự - An toàn - Phần 2-51: Yêu cầu cụ thể đối với bơm tuần hoàn đặt tĩnh tại dùng cho hệ thống sưởi và hệ thống cung cấp nước)

IEC 60364-7-702, Electrical installations of buildings – Part 7: Requirements for special installations or locations – Section 702: Swimming pools and other basins (Lắp đặt điện cho các tòa nhà – Phần 7: Yêu cầu đối với hệ thống đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Mục 702: Bể bơi và các bể khác).

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Định nghĩa
 4. Yêu cầu chung
 5. Điều kiện chung đối với các thử nghiệm
 6. Phân loại
 7. Ghi nhãn và hướng dẫn
 8. Bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện
 9. Khởi động thiết bị truyền thông bằng động cơ điện
 10. Công suất vào và dòng điện
 11. Phát nóng
 12. Để trống
 13. Dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc
 14. Quá điện áp quá độ
 15. Khả năng chống ẩm
 16. Dòng điện rò và độ bền điện
 17. Bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên quan
 18. Độ bền
 19. Hoạt động trong điều kiện không bình thường
 20. Sự ổn định và nguy hiểm cơ học
 21. Độ bền cơ
 22. Kết cấu
 23. Dây dẫn bên trong
 24. Linh kiện
 25. Đầu nối nguồn và dây dẫn mềm bên ngoài
 26. Đầu nối dùng cho dây dẫn bên ngoài
 27. Qui định cho nối đất
 28. Vít và các mối nối
 29. Khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn
 30. Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy
 31. Khả năng chống gỉ
 32. Bức xạ, độc hại và các nguy hiểm tương tự

Phụ lục

Tài liệu tham khảo

Xem lại: Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-41: Yêu cầu cụ thể đổi với máy bơm - Phần 2