Thiết bị gia dụng và các thiết bị tương tự - An toàn - Phần 2-51: Yêu cầu cụ thể đối với bơm tuần hoàn đặt tĩnh tại cho các hệ thống nước sưởi và nước dịch vụ - Phần 2

08 tháng 12 2018

11.8 Bổ sung:

Giới hạn độ tăng nhiệt của bơm đặt trong vỏ bọc nồi hơi được giảm xuống một lượng bằng nhiệt độ môi trường nơi tiến hành thử nghiệm trừ đi 25 oC.

Không phải đo độ tăng nhiệt của vỏ bên ngoài.

Đối với bơm tuần hoàn có nước chảy qua động cơ, giới hạn độ tăng nhiệt của cuộn dây được tăng lên 5 oC. Giới hạn độ tăng nhiệt được tăng thêm là:

 5 oC, nếu cách điện của cuộn dây là cấp B;

 10 oC, nếu cách điện của cuộn dây là cấp F hoặc H.

CHÚ THÍCH 101: Bơm tuần hoàn có nước chảy qua động cơ, thì không áp dụng mức tăng cho phép là 5 oC ở chú thích cuối Bảng 3.

12. Để trống.

13. Dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc

Áp dụng điều này của Phần 1.

14. Quá điện áp quá độ

Áp dụng điều này của Phần 1.

15. Khả năng chống ẩm

Áp dụng điều này của Phần 1.

16. Dòng điện rò và độ bền điện

Áp dụng điều này của Phần 1.

17. Bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên quan

Áp dụng điều này của Phần 1.

18. Độ bền

Không áp dụng điều này của Phần 1.

19. Hoạt động không bình thường

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

19.1 Bổ sung:

Bơm tuần hoàn phải chịu thêm thử nghiệm của 19.101.

19.7 Bổ sung:

Thử nghiệm được tiến hành với dòng nước bị chặn lại hoặc giảm còn 5 l/min, chọn trường hợp bất lợi hơn.

19.101 Bơm tuần hoàn được cấp điện áp danh định và được cho làm việc ở áp suất xấp xỉ bằng một nửa áp suất hệ thống lớn nhất trong 5 min, sau đó xả hết nước và làm việc tiếp trong 7 h. Hệ thống được cung cấp nước lại và bơm làm việc tiếp trong 5 min ở xấp xỉ một nửa áp suất hệ thống lớn nhất.

Nếu trong quá trình thử nghiệm mà bơm trở nên mất hiệu lực thì ngắt điện của bơm rồi đổ đầy nước vào hệ thống.

20. Sự ổn định và nguy hiểm cơ học

Áp dụng điều này của Phần 1.

21. Độ bền cơ

Áp dụng điều này của Phần 1.

22. Kết cấu

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

22.101 Bơm tuần hoàn phải chịu được áp suất nước xuất hiện trong sử dụng bình thường.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách cho bơm chịu áp suất nước gấp 1,2 lần áp suất hệ thống lớn nhất trong 1 min.

Bơm không được bị rò.

23. Dây dẫn bên trong

Áp dụng điều này của Phần 1.

24. Linh kiện

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

24.1.3 Sửa đổi:

Thiết bị đóng cắt chỉ được thiết kế để thao tác trong quá trình lắp đặt bơm phải chịu 100 chu kỳ thao tác.

25. Đầu nối nguồn và dây dẫn mềm bên ngoài

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

25.5 Bổ sung:

Cho phép nối dây kiểu Z.

26. Đầu nối dùng cho dây dẫn bên ngoài

Áp dụng điều này của Phần 1.

27. Qui định cho nối đất

Áp dụng điều này của Phần 1.

28. Vít và các mối nối

Áp dụng điều này của Phần 1.

29. Khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn

Áp dụng điều này của Phần 1.

3. Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

30.2.2 Không áp dụng.

31. Khả năng chống gỉ

Áp dụng điều này của Phần 1.

32. Bức xạ, tính độc hại và các mối nguy tương tự

Áp dụng điều này của Phần 1.

 

Các phụ lục

Áp dụng các phụ lục của Phần 1.

 

Thư mục tài liệu tham khảo

Áp dụng thư mục tài liệu tham khảo của Phần 1, ngoài ra còn:

Bổ sung:

TCVN 5699-2-41 (IEC 60335-2-41), Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-41: Yêu cầu cụ thể đối với máy bơm.

ISO 13732-1, Ergonomics of the themal environment - Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces - Part 1: Hot surfaces (Nghiên cứu môi trường nhiệt ở khía cạnh con người - Phương pháp đánh giá tác động của con người khi tiếp xúc với các bề mặt - Phần 1: Bề mặt nóng).

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Lời giới thiệu 

1 Phạm vi áp dụng 

2 Tài liệu viện dẫn 

3 Định nghĩa 

4 Yêu cầu chung 

5 Điều kiện chung đối với các thử nghiệm 

6 Phân loại 

7 Ghi nhãn và hướng dẫn

8 Bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện 

9 Khởi động thiết bị truyền động bằng động cơ điện 

10 Công suất vào và dòng điện 

11 Phát nóng 

12 Để trống 

13 Dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc

14 Quá điện áp quá độ 

15 Khả năng chống ẩm 

16 Dòng điền rò và độ bền điện 

17 Bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên quan

18 Độ bền

19 Hoạt động không bình thường 

20 Sự ổn định và nguy hiểm cơ học 

21 Độ bền cơ

22 Kết cấu

23 Dây dẫn bên trong 

24 Linh kiện 

25 Đấu nối nguồn và dây dẫn mềm bên ngoài 

26 Đấu nối dùng cho dây dẫn bên ngoài 

27 Qui định cho nối đất

28 Vít và các mối nối 

29 Khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn 

30 Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy

31 Khả năng chống gỉ 

32 Bức xạ, tính độc hại và các mối nguy tương tự

Các phụ lục

Thư mục tài liệu tham khảo 

Xem lại: Thiết bị gia dụng và các thiết bị tương tự - An toàn - Phần 2-51: Yêu cầu cụ thể đối với bơm tuần hoàn đặt tĩnh tại cho các hệ thống nước sưởi và nước dịch vụ - Phần 1

Error
Whoops, looks like something went wrong.