Thiết bị truyền nhiệt trong thực phẩm - Phần 1

31 tháng 05 2019

THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT TRONG THỰC PHẨM

Các thiết bị trao đổi nhiệt

Nội dung

1. Các thiết bị trao đổi nhiệt trong thực phẩm

2. Tổ chức dòng chảy

3. Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt

 thiet-bi-truyen-nhiet-ong-chum 

Thiết bị truyền nhiệt ống chùm

thiet-bi-truyen-nhiet-tam-ban

Thiết bị truyền nhiêt tấm bản

thiet-bi-gia-nhiet-ong-trum-nam-ngang

qua-trinh-thanh-trung-nuoc-qua

Quá trình thanh trùng nước quả

qua-trinh-thanh-trung-sua

Quá trình thanh trùng sữa

1. CÁC THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT TRONG THỰC PHẨM

1.1. Thiết bị trao đổi nhiệt vỏ ống

thiet-bi-trao-doi-nhiet-vo-ong

III. Thiết bị truyền nhiệt gián tiếp

Trong thiết bị này các lưu thể có nhiệt độ khác nhau chuyểnđộng ở các phần không gian riêng được ngăn cách bằng bềmặt truyền nhiệt.

Một số thiết bị truyền nhiệt gián tiếp:

  • Thiết bị hai vỏ
  • Thiết bị truyền nhiệt loại xoắn ốc
  • Thiết bị truyền nhiệt ống chùm
  • Thiết bị truyền nhiệt tấm bản
  • Thiết bị ống lồng ống
  • Thiết bị truyền nhiệt kiểu dàn ống
  • Thiết bị truyền nhiệt kiểu ống xoắn ruột gà

THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT HAI VỎ

  • Dùng để làm thiết bị phản ứng kết hợp cấp nhiệt

hay thải nhiệt phản ứng.

  • Cấu tạo chung:

- Gồm vỏ trong và vỏ ngoài lắp ghép với nhau

- Trong vỏ áo là khoảng không gian dành cho chất tải

nhiệt hoặc tải lạnh.

  • Nguyên lý vận hành :

- Thực hiện qua bề mặt của vỏ trong bị bao bởi vỏ ngoài.

- Chất tải nhiệt ở không gian giữa hai vỏ cấp nhiệt cho dungdịch ở trong vỏ trong

- Có thể lắp cánh khuấy cho dung dịch ở trong vỏ trong

- Quá trình làm việc : có thể liên tục hoặc gián đoạn.

Xem tiếp: Thiết bị truyền nhiệt trong thực phẩm - Phần 2