Thiết bị vắt, trích ly, tinh chế các sản phẩm thu nhận từ phương pháp tổng hợp vi sinh

10 tháng 06 2019

THIẾT BỊ VẮT, TRÍCH LY, TINH CHẾ CÁC SẢN PHẨM THU NHẬN TỪ PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VI SINH

1.1. MỞ ĐẦU

Nhiệm vụ của công nghệ vi sinh là dùng vi sinh vật để sản xuất ra ba loại sản phẩm như sau:

- Các tế bào vi sinh ở trạng thái sống (vi khuẩn Lactobacillus, vi khuẩn cố định đạm Rhizobium, Azotobacter, vi khuẩn điều trị tiêu chảy Bacillis subtilis, vi khuẩn trừ sâu Bacillis thuringiensis, nấm trừ sâu Bauveria bassiana, Metarrhizium anisopliac, vi khuẩn làm phân vi sinh như B.megatherium, B.mycoides, nấm men làm bột nở bánh mì Saccharomyces cerevisiae...) hoặc trạng thái chết để làm nguồn protein (Candida utilis, các loại vi tảo...)

- Các sản phẩm trao đổi chất sơ cấp axit amin, vitamin, rượu, axit hữu cơ... và thứ cấp (kháng sinh).

- Các loại enzim dùng trong các quá trình thuỷ phân, tổng hợp và chuyển hoá.

Để làm được việc đó cần phải giải quyết hai vấn đề sau:

a) Kỹ thuật lên men: nghiên cứu điều kiện tối ưu trong quá trình lên men như thiết bị , công nghệ...nhằm đạt được hiệu suất cao cho các sản phẩm mong muốn.

b) Kỹ thuật thu hồi sản phẩm sau lên men và chế biến thành các dạng thương phẩm, nghiên cứu các điều kiện trích ly, tinh chế nhằm thu được các chất có hoạt tính sinh học dạng tinh khiết. Nhiều kỹ thuật trong công nghiệp hoá học như: lọc, kết tủa, ly tâm, kết tinh , hấp phụ, chưng cất, sấy... đều được sử dụng ở đây. Điều khác nhau cần lưu ý tới là các chất có hoạt tính sinh học thường không bền vững với các điều kiện nhiệt độ, pH và các yếu tố vật lý khác.

Điều kiện và phương pháp nuôi cấy vi sinh vật có ảnh hưởng đến sự hình thành thành phần và tính chất của chất lỏng canh trường. Các chế độ sinh tổng hợp cần hướng tới kết quả thu nhận môi trường có chất nền và những tạp chất khác còn lại là tối thiểu và có nồng độ các sản phẩm mong muốn là cực đại.

Hình 1.1. Sơ đồ các phương pháp gia công chất lỏng canh trường và nuôi cấy vi sinh vật bằng phương pháp bề mặt

Hình 1.1 khảo sát sơ đồ các phương án cơ bản để gia công chất lỏng canh trường và lên men bề mặt nhằm thu nhận các dạng sản phẩm từ tổng hợp vi sinh.

chúng ta thấy phương án gia công chất lỏng canh trường đơn giản nhất - thu nhận chất thay thế sữa nguyên từ sữa huyết tương bằng phương pháp vi sinh. Thu nhận được huyền phù nấm men có nồng độ sinh khối đến 150 g/l trong quá trình nuôi cấy nấm men trong sữa huyết tương. Sau khi gia công đặc biệt (làm giàu vitamin và các cấu tử khác) không có các giai đoạn trung gian, huyền phù được sấy khô bằng phương pháp sấy phun. Khi nuôi cấy nấm men trong các môi trường hydratcacbon hay môi trường rượu, chất lỏng canh trường có hàm lượng sinh khối nhỏ hơn 25 g/l được đem đi gia công. Trong trường hợp này trước khi sấy phải tiến hành các giai đoạn tuyển nổi, cô đặc nhằm để tăng nồng độ sinh khối đến 20 ÷ 25% chất khô. 

Khi thu nhận nấm men trên môi trường có phần cất của dầu mỏ việc cô sinh khối trước khi phân ly được thực hiện bằng phương pháp gạn. Khi nuôi cấy nấm men trong các môi trường đặc thì các giai đoạn tuyển nổi, phân ly không cần thiết. Cô đặc sinh khối bùn hoạt tính trước khi sấy có thể thực hiện bằng phương pháp lắng và phân li. Trong các ví dụ về cô sinh khối nêu trên (loại trừ thu nhận chất thay thế sữa nguyên bằng phương pháp sinh học) đã tạo ra một lượng lớn chất lỏng canh trường và đã được sử dụng, chỉ còn lại một ít chất nền, các chất chuyển hoá hoà tan (axit amin, vitamin...) và các vi sinh vật. 

Một phần chất lỏng canh trường đã sử dụng được đưa vào sản xuất, còn phần khác được đưa đi tinh luyện bằng phương pháp sinh học để thu nhận sinh khối hay đem đi cô đặc và sấy. 

Trong công nghiệp vi sinh đã thu nhận một số chế phẩm mà nguyên các chất chuyển hoá của chúng như axit amin, kháng sinh, vitamin, các enzim... có trong chất lỏng canh trường ban đầu ở trạng thái hoà tan hay trạng thái keo. Khi sản xuất các chế phẩm có hàm lượng các cấu tử không cao thì các quá trình cô đặc được thực hiện là chủ yếu, không cần phải tách sinh khối bằng con đường hấp và sấy các môi trường lên men. Khi thu nhận các chất chuyển hoá dạng tinh thể có mức tinh thể cao thì sự tách sinh khối và tạp chất rắn khỏi dung dịch là giai đoạn đầu tiên để gia công chất lỏng canh trường. Việc gia công tiếp theo để làm trong dung dịch canh trường có thể tiến hành theo nhiều phương pháp. Dựa vào các tính chất của các cấu tử và những đòi hỏi của sản phẩm mà lựa chọn phương pháp gia công cho thích hợp.

1.2. THIẾT BỊ ÉP

Để tách hoàn toàn phần chiết ra khỏi bã, người ta sử dụng máy ép kiểu vắt. Hiệu suất của quá trình được xác định bởi sự tách hoàn toàn pha lỏng, cũng như chất lượng phần chiết được (không chứa các tiểu phần rắn). Khi vắt chất lỏng tự do dễ dàng tách khỏi phần khô. Dùng phương pháp ép không thể tách hoàn toàn phần chiết. Luôn luôn ở trong bã còn lại một lượng chất chiết, không thể tách được ở dạng cân bằng tương ứng với áp áp suất và nhiệt độ đã cho.

Máy ép được ứng dụng để vắt được chia ra làm hai nhóm: máy ép cơ học tác động tuần hoàn, tác động thủ công, loại truyền động cơ học và sức ép bằng thuỷ lực, loại khí động học; máy ép có tác động liên tục - vít tải, lệch tâm, băng tải, ly tâm và trục quay.

Nhược điểm của các máy ép tác động tuần hoàn là năng suất không cao, kích thước lớn, nên ít được ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm.

Máy ép vít tác động liên tục có tiến bộ và hoàn hảo hơn vì cho phép cơ khí hoá và tự hoá quá trình. Sau khi tách sơ bộ phần chiết, bã cho vào phễu chứa và dùng vít tải để chuyển vào xilanh đột lỗ, vào khoang vắt và cuối cùng thải ra khỏi máng. Trị số tối ưu đường kính của bộ phận đột lỗ là 2 mm. Khi đường kính lớn hơn, chất lượng của chất lọc bị giảm . Tổng trị số tiết diện thoáng của các lỗ (bề mặt thoát nước) chiếm 5 ÷ 8%. Ap suất ép được điều chỉnh nhờ các bộ phận kết cấu khác nhau. Phần chiết qua lỗ xilanh theo đường ống vào thùng chứa. Để cho bã chuyển dời dọc theo trục vít thì hệ số ma sát dọc theo trục vít cần phải nhỏ, còn hệ số ma sát của tường xilanh phải lớn hay nói cách khác, bã sẽ quay cùng với vít tải mà không có chuyển vị dọc trục. Để tăng hệ số ma sát và tăng năng suất vít tải, tường bên trong xilanh cần phải có những rãnh dọc.

Máy ép hai vít. Khi sản xuất enzim ở mức độ công nghiệp người ta thường dùng máy ép hai vít để vắt bã củ cải, bã dầu sinh học, mầm malt...Hình 8.2 mô tả máy ép hai vít T1-BΠO-10. Hai vít quay ngược chiều và nằm bên trong xilanh đột lỗ. Hai vít vừa làm nhiệm vụ vận chuyển trong xilanh vừa làm nhiệm vụ ép. Vít ép được gắn chặt trên trục. Đường kính trục tăng lên theo mức độ gần đến khoang áp suất.

Côn điều chỉnh sẽ chuyển dịch theo tang quay được gắn trên trục. Mức độ vắt bã phụ thuộc vào kích thước khe hở giữa côn và xilanh. Vít tải chuyển bã từ phễu chứa vào vít ép rồi vào khoang áp suất. Bã sau khi ép được thải ra qua khe hở giữa côn và xilanh, chất lọc qua các lỗ trong xilanh vào thùng chứa theo các đoạn ống.

Hình 1.2. Máy ép hai vít

1- Điều chỉnh bằng thuỷ lực; 2- Giá đỡ; 3- Côn điều chỉnh; 4- Nắp; 5- Xilanh; 6,8- Vít; 7- Trục; 9- Phễu chứa; 10-Vỏ thiết bị; 11- Bộ truyền động; 12- Động cơ; 13- Bệ máy; 14, 15, 17, 20 - Các đoạn ống; 16- Bộ phận thu gốp; 18- Đai; 19- Tang quay

Kết cấu của máy ép trục vít. Loại này bảo đảm vắt bã từ 85 ÷ 90% ở nhiệt độ 58 ÷ 600 0 C đến 60 ÷ 65% ở nhiệt độ 65 ÷ 70 C. Thiết bị gồm phễu tháo liệu, xilanh lọc, vít tải và các cơ cấu để tháo liệu. Xilanh lọc được hình thành bởi giàn thanh lót tháo rời được gắn trên các vành. Giữa các thanh ở đoạn cuối tạo thành bảy vùng có kích thước khe hở khác nhau: kích thước khe hở hai vùng đầu 0,6 mm, vùng thứ ba và thứ bốn 0,4 và những vùng còn lại 0,2 mm.

Trục vít gồm các ống vít được phân bổ trên trục. Giữa các ống có vòng trung gian để thực hiện hành trình của các dao. Khối ẩm cho qua phễu nạp liệu vào vùng hoạt động. Trục vít làm chuyển dời khối ẩm và ép qua cửa tháo liệu dưới áp suất 1 ÷ 5 MPa. Phần chiết được tách ra qua khe vỏ lọc, còn khối ép có độ ẩm 60 ÷ 65% ở nhiệt độ 65 ÷70 0C được tách ra qua cơ cấu chất liệu.

Năng suất của máy tính theo sản phẩm ban đầu 4000 kg/h, đường kính vít trục 320 mm, công suất động cơ -17 kW.

Bảng 8.1. Đặc tính kỹ thuật của máy ép hai vít

Tiếp theo bảng 8.1

1.3. MÁY TRÍCH LY

Quá trình tách các chất có thành phần phức tạp chứa một hay nhiều cấu tử bằng dung môi gọi là trích li. Trong công nghiệp vi sinh việc trích ly được ứng dụng để tách enzim ra khỏi canh trường nấm mốc được nuôi cấy bằng phương pháp bề mặt, để tách monosaccarit từ pha rắn sau khi thuỷ phân polysaccarit, để tách lipit từ sinh khối nấm men... Khi trích ly xảy ra tách từng phần hay tách hoàn toàn các chất có độ hoà tan khác nhau trong dung dịch khác nhau. Do khuếch tán khi tiếp xúc với hợp chất đem gia công, dung môi như pha có nồng độ thấp hơn được bão hoà bởi cấu tử hoà tan trong đó.

Quá trình trích ly xảy ra phù hợp với định luật Fick, lượng các chất G (kg) được trích ly, khuếch tán qua lớp lọc tỷ lệ với bề mặt của lớp đó F (m2), tỷ lệ với hệ số khuếch tán kkt (m2/s), với sự biến đổi nồng độ theo chiều dày của lớp Δ (kg/m3), với thời gian τ (s) và tỷ lệ nghịch với bề dày của lớp δ (m):

Khi tính toán quá trình trích ly Kkt đối với enzim có trị số bằng 1,8⋅10−7 cm2/s, bề mặt riêng của chất tham gia trong quá trình khuếch tán − 7 cm2/cm3.

Để trích ly các chất hoạt hoá sinh học người ta ứng dụng các bộ trích ly tác động tuần hoàn và liên tục. Các bộ trích ly và các bộ khuếch tán tác động tuần hoàn có hiệu suất không cao cho nên chỉ ứng dụng trong sản xuất có quy mô nhỏ. Các ống khuếch tán, các bộ khuếch tán, máy tách dạng cột kiểu nằm ngang hay đứng cũng như các máy tách dạng rôto đều thuộc bộ trích ly tác động liên tục.

1.3.1. Các bộ khuếch tán

Các bộ khuếch tán được ứng dụng để chiết enzim từ canh trường nấm mốc. Bộ khuếch tán (hình 8.3) gồm từ 8 đến 10 ống khuếch tán được lắp trên một mặt phẳng chung. Tất cả các ống của bộ khuếch tán được thống nhất hoá, có hình dạng xilanh đứng với các cửa đóng kín lật được và có ống đáy hình nón.

Phần dưới nón của ống khuếch tán có ống nối để nạp nước vào khuếch tán, nạp hơi để tiệt trùng thiết bị, để tháo nước rửa và bã sinh học. Phần trên của xilanh của ống khuếch tán có khớp nối để lấy nước chiết. Các khớp nối ở dưới đều có van ba cửa để tháo phần chiết được vào ống khuếch tán tiếp theo hoặc vào ống dẫn để xả. Các van được phân bổ sao cho bất kỳ ống khuếch tán nào cũng có thể ngừng hoạt động mà không ngừng hoạt động của bộ khuếch tán.

Van không khí trên nắp dùng để lấy mẫu khi chuyển nước chiết từ ống khuếch tán này sang ống khuếch tán khác. Ở phần trên của ống khuếch tán cách khớp rót 150 ÷ 200 mm phân bổ lớp kép có gân tăng cứng; lưới dưới có mắt lưới từ 10 ÷15 mm, lưới trên- 0,25 ÷ 0,5 mm. Sau khi nạp canh trường vào ống khuếch tán đặt chặt các lưới theo chu vi của phần xilanh.

Hình 1.3. Bộ khuếch tán

1- Ống khuếch tán; 2- Dòng chảy của nước chiết; 3- Vít để tải canh trường của nấmmốc;4- Ống cung cấp nước để khuếch tán; 5- Ống thu nhận nước chiết;6- Khớp tháo; 7- Thùng chứa nước chiết; 8- Vít tải; 9- Dẫn động vít tải; 10- Dòng thải      

Các ống khuếch tán được kết hợp một cách liên tục, dịch được trích ly từ phần trên của ống khuếch tán trước đó cho vào phần dưới của ống tiếp theo. Nước chiết được tách ra từ đầu ống khuếch tán đã chứa canh trường mới, sau đó nạp nước có nhiệt độ 20 ÷ 220C vào ống khuếch tán cuối cùng để lấy dịch chiết. Đồng thời dòng nước chảy sang ống khuếch tán tiếp theo, còn ống khuếch tán được nạp canh trường mới và trở thành ống đầu của bộ khuếch tán.

Thời gian của quá trình trong mỗi ống khuếch tán 30 ÷ 45 phút, thời gian chung của quá trình 4 ÷ 6 h.

Động lực của quá trình khuếch tán là gradient nồng độ của chất trong dung môi, cho nên để tăng cường quá trình cần giữ hiệu cực đại nồng độ. Điều này được đảm bảo bằng con đường tăng thể tích tương đối của dung môi, hạn chế quá trình chảy rối và tăng trao đổi khối.

Để thu nhận các phần chiết có nồng độ cao cần sử dụng phương pháp ngâm chiết hợp lý. Phần chất trích ly được tuyển ban đầu cho vào rửa phần canh trường mới, còn ngâm chiết canh trường được sử dụng bởi các phần chiết có nồng độ thấp và sau đó bằng nước.

Trong quá trình trích ly các chất trương nở, khối lượng và thể tích chiếm chổ tăng, do đó xảy ra hiện tượng vắt dần sản phẩm nằm giữa các lưới.

Để ngăn ngừa sức cản xuất hiện trong bộ khuếch tán cần phải nạp nước dưới áp suất 0,2 ÷ 0,3 MPa.

Thời gian quá trình trích ly enzim trong bộ có 8 ống khuếch tán là 4h. Thể tích phần chiết gấp 3 ÷ 4 lần thể tích của canh trường có hàm lượng chất khô 6 ÷10%. Trong bộ 10 ống, có 8 ống hoạt động, một ống để nạp liệu và một ống để thải liệu.

Ưu điểm cơ bản của phương pháp trích ly được nêu trên là có khả năng thu nhận nước chiết trong chứa enzim có nồng độ cao, hầu như không khác nồng độ của chúng trong canh trường ban đầu, vì trích ly nhiều lần sẽ tách hoàn toàn các chất hoà tan.

Nhược điểm của quá trình là trong nước chiết không những có enzim mà còn có chứa các chất hoà tan khác, chủ yếu là đường, muối, axit amin và các chất không hoạt hoá khác.

1.3.2. Thiết bị khuếch tán tác dụng liên tục

Thiết bị (hình 1.4) gồm phễu nhận 1, được lắp trên giàn; bộ định lượng kiểu quay 2, được nối với phễu bằng ống mềm; ống khuếch tán dạng cột 3, có cơ cấu dẫn động; thùng két để đun nóng nước 10 cho vào khuếch tán; Cơ cấu để định lượng formalin 14; Thùng két tạo áp suất không đổi; thùng chứa để lắng nước chiết 6; trạm điều khiển trung tâm.

Thiết bị khuếch tán là hệ dung lượng đựơc cấu tạo bằng thép dạng đứng, được nối liên tục với nhau bằng bằng các ống chuyển tiếp. Trong đó có gắn các khung hình chữ nhật loại 250 × 350 mm với các lưới caprông có chiều dày 10 mm. Tốc độ chuyển dịch của cơ cấu vận chuyển được điều chỉnh từ 1,8 đến 3,0 mm/s. Các xích ống lăn được chuyển động nhờ động cơ có công suất 1,0 kW qua bộ biến tốc xích và bộ truyền động. Dưới tác động của xung lượng rung từ máy rung điện từ, canh trường phân nhỏ được nạp đều qua bộ định lượng vào cột đầu và liên tục chứa đầy tất cả không gian giữa hai sàng kề liền. Khi nạp liệu vào cột đầu canh trường nấm mốc được làm ướt bằng phần chiết enzim quay về vào thiết bị khuếch tán. Bơm nước nóng 25 ÷ 270C qua sàng 4 vào phần trên của cột cuối cùng và khi gặp canh trường nấm mốc sẽ bão hoà dần enzim.

Canh trường nấm mốc chuyển động liên tục khắp các cột giữa các khung của sàng, còn nước chiết dưới tác động của cột áp suất tĩnh xuất hiện do độ chênh lệch chiều cao của nước đưa vào và sự thoát phần chiết ra, chảy qua sàng. Thu phần chiết chứa enzim trong khoảng thời gian 100 phút sau khi bắt đầu nạp liệu. Phần chiết được lọc qua bộ lọc 7 nằm ở dưới phần cột đầu, và sau đó cho vào bể lắng. Một phần nước chiết đã được tinh chế cho vào các giai đoạn sản xuất tiếp theo, phần còn lại quay lại sàng vào phần trên của cột đầu để một lần nữa thấm ướt canh trường

Hình 1.4. Thiết bị khuếch tán

1- Phễu chứa canh trường nấm mốc; 2- Bộ định lượng; 3- Thiết bị khuếch tán; 4- Sàng; 5- Bơm đẩy nước chiết để làm lắng và thấm ướt canh trường; 6- Bể lắng nước chiết; 7- Bộ lọc; 8- Bơm đẩy nước bã ép đến khuếch tán; 9- Bể lắng nước bã ép; 10-Thùng két để đun nóng nước; 11- Bơm đẩy nước để khuếch tán; 12- Bơm dung dịch formalin; 14- Bộ định lượng dung dịch formalin; 15- Bộ dẫn động ống khuếch tán; 15- Máy ép trục vít.

Tiến hành tái sinh các sàng bằng phương pháp rửa tuần hoàn ở phần trên của cột cuối cùng. Nước rửa lại cho vào bộ khuếch tán, còn bã dầu sinh học nằm giữa các khung được tháo ra và đem ép để vắt.

Đặc điểm kỹ thuật của thiết bị khuếch tán

Năng suất tính theo canh trường nấm mốc, tấn/ngày: 3,5

Tốc độ chuyển động của xích, mm/s: 1,8 ÷ 3,0

Số khung: 93

Khoảng cách giữa các khung, mm: 304 

Kích thước cơ bản, mm: 9200 × 5000 ×  6000

Khối lượng, kg: 19400

1.3.3. Máy trích ly dạng vít đứng tác động liên tục 

Để trích ly enzim, axit amin và các chất khác từ vật liệu rắn trong điều kiện sản xuất lớn, người ta ứng dụng máy trích ly tác động liên tục. Máy trích ly (hình 1.5) gồm 3 cột- nạp liệu, dỡ liệu kiểu nâng và cột nằm ngang. Bên trong mỗi cột có vít đột lỗ, bộ truyền động điều chỉnh số vòng quay trong giới hạn 0,25 đến 2 vòng/ph nhằm để chọn chế độ trích ly tối ưu. Các cột nạp và tháo liệu gồm những đoạn ống nối nhau có đường kính trong 600 mm. Chiều dài của khoan trích ly 10.000 mm khi tổng chiều dài của cột 12000 mm.

Hình 1.5. Thiết bị trích ly kiểu vít tải

1- Dẫn động; 2-Khớp nối; 3-Cấu trúc kim loại; 4- Cơ cấu nạp liệu; 5- Vít nạp liệu; 6-Vỏ;7- Điểm nút tựa ổ bi; 8- Khớp nối; 9- Dẫn động vít tải; 10- Khung đỡ; 11- Nắp;12- Vít trung gian; 13- Vít nâng; 14- Cơ cấu tháo liệu; 15- Nắp; 16- Gối tựa vít đứng; 17- Ngõng trục

Bộ nạp liệu kiểu vít tải chuyển pha rắn của canh trường nấm mốc vào phần trên của cột nạp liệu. Vít đột lỗ chuyển tiếp xuống phía dưới và qua phần nằm ngang của cột để vào cột nâng. Canh trường nấm mốc từ cột nạp liệu qua cột chuyển nằm ngang vào cột nâng và sau khi vắt thì thải ra ngoài. Nước dâng lên trong cột nạp liệu được bảo hoà liên tục và sau khi qua bộ lọc ở phần trên của cột nâng thì đưa ra ngoài. Hệ số chứa đầy pha rắn của cột có tính đến sự trương nở của sản phẩm bằng 0,8. Thời gian trích ly 40÷60 phút ở nhiệt độ 25oC.

Sử dụng bộ dẫn động điện điều chỉnh có công suất 3,2 kW, số vòng quay 1500 ÷150 vòng/ph để quay vít tải. Truyền động quay được thực hiện qua đai truyền và bộ truyền động.

Đặc tính kỹ thuật của máy trích ly dạng vít:

Năng suất tính theo pha rắn, kg/h: 330

Năng suất trích ly, m3/h: 0,8

Tỷ lệ giữa phần trích ly và pha rắn tính theo khối lượng chất khô: 5:1

Thể tích hoạt động của phần trích ly, m3: 3,4

Thời gian trích ly, ph: từ 40 đến 60

Nhiệt độ của phần trích ly, 0C: 25

Hệ số chiết, %: 95

Công suất thiết kế của bộ dẫn động, kW: 9,66

Kích thước cơ bản, mm: 3940 × 3055 × 12020

Khối lượng, kg: 13200

1.3.4. Tính toán máy trích ly kiểu đứng dạng vít

Sức chứa của thiết bị trích ly (m3)

trong đó:

Q - Năng suất của thiết bị, kg/h;      

τ  - thời gian quá trình, h;      

f1 - hệ số chứa đầy thiết bị (thường lấy 0,5);      

f2 - hệ số trương nở;      

ρ - tỷ trọng của sản phẩm, kg/m3.

Chiều dài của vùng trích ly (m):

L = V/F

trong đó:

F -diện tích tiết diện ngang của cột trích ly, m2:

R - bán kính vỏ bọc, m; 

r - bán kính trục cột trích ly, m.

Trị số chiều dài tính toán của vùng trích ly có thể tăng lên tương ứng với những đặc điểm về kết cấu, sau đó có thể tính lại sức chứa hoạt động của thiết bị:            

V = L1F

Năng suất của vít vận chuyển nằm ngang ( m3/h):

trong đó:

r1 - bán kính vít, m;         

h  - bước vít, m;     

ω - tốc độ góc, vòng/ph;     

ρ - tỷ trọng của vật liệu trích ly, kg/m3.

Bước vít được tính theo công thức: h = 2Dtg ϕ

 trong đó:

ϕ - góc nghiêng tự nhiên của vật liệu trích ly, độ;      

D - đường kính bên trong của ống khuếch tán, m.

Vì khi thiết bị trích ly hoạt động hệ số chất đầy có thể biến đổi và xảy ra hiện tượng trượt của sản phẩm, cũng như để có khả năng chọn chế độ công nghệ tối ưu, trên vít tải thiết lập dẫn động có bộ điều khiển số vòng quay và tỷ số truyền động. Vít đứng quay cũng được thực hiện nhờ bộ dẫn động có số vòng quay bằng số vòng quay của vít nằm ngang.

Công suất dẫn động của các vít , kW: 

trong đó: Nτ

- công suất tiêu thụ để vận chuyển sản phẩm, kW;      

NK - công suất tiêu thụ do ma sát của sản phẩm đến vỏ thiết bị, kW;       

η - hiệu suất truyền động chung.

Công suất (kW) tiêu thụ để vận chuyển sản phẩm của vít đứng:

M - mômen cản của vít đứng do ma sát của sản phẩm đến vít và do nâng lên theo vít:      

M = Prtg( ϕ + β )

trong đó:

P - tải trọng dọc trục, kg;    

r - bán kính trung bình của vit, m;    

ϕ - góc nâng của vít, độ;     

β - góc ma sát, độ.

Tải trọng dọc trục lên vít tải:

trong đó:

ρ - tỷ trọng của sản phẩm được bảo hoà nước, kg/m3; 1       

H - chiều cao chất liệu của vít tải, m.

Công suất (kW) tiêu thụ do ma sát của sản phẩm với tường vỏ thiết bị:

trong đó:

P - tổng áp lực của sản phẩm lên tường vỏ thiết bị, kg;       

f3 - hệ số ma sát sản phẩm (thường lấy giá trị bằng 0,2);       

k - hệ số lực ép (lấy giá trị bằng 0,5).

1.3.5. Máy trích ly tác động liên tục

Để trích ly gluxit trong mầm mạch nha, cũng như các chất hoạt hoá pectin trong mixen khô của nấm mốc thường người ta sử dụng các máy trích ly ngược dòng dạng cột.

Các loại thiết bị này cho phép sử dụng thể tích vùng hoạt động tương đối lớn và tiêu thụ năng lượng không đáng kể. Chúng dùng để gia công nguyên liệu có các tính chất khuếch tán thấp và thời gian trích ly kéo dài (đến 0,5 ÷1 h).

Thiết bị trích ly gồm khoang tiếp xúc có dạng cột lắp đứng được nối với phòng lắng ở trên và phòng tháo liệu ở phía dưới. Các gờ được phân bổ theo toàn bộ chiều cao của vùng tiếp xúc nhằm đảm bảo tạo ra các vùng để hãm pha rắn. Các cánh khuấy được gắn trên trục với những khoảng cách bằng nhau để tăng cường quá trình.

Trục được gia cố ở phần trên của thiết bị và được nối với bộ dẫn động. Để điều chỉnh số vòng quay ta sử dụng bộ đổi tốc độ.

Vùng tiếp xúc của thiết bị trích ly được trang bị áo đun nóng nhằm bảo đảm nhiệt độ trích ly 40 ÷ 600C hoặc hơn. Nhờ máy tiếp liệu kiểu guồng xoắn, pha rắn được làm ẩm sơ bộ vào phần trên của thiết bị trích ly. 

Trong quá trình chuyển động theo cột xuống dưới, pha rắn tiếp xúc với dung dịch chuyển động ngược chiều, liên tục qua nhiều vùng khuấy trộn và hãm và dùng máy vận chuyển hai vít để tháo ra khỏi phòng dưới. Dung môi với tỷ lệ 9:1 cho vào phòng tháo liệu bên dưới.

Cửa khoang để tháo pha rắn nằm trên mức dung môi khoảng 1500 mm, cho phép làm giảm độ ẩm của pha rắn được thải ra ngoài. Nạp liệu cho thiết bị và tháo phần chiết ra khỏi nó được xảy ra một cách liên tục có kiểm tra tự động và điều chỉnh các thông số của quá trình.

1.3.6. Máy trích ly hai vít nằm ngang tác động liên tục

Nhược điểm cơ bản của máy trích ly hai vít là tạo ra các vùng, các rãnh ứ đọng có sức cản thuỷ lực nhỏ làm cho dung môi tác động không đều. Để loại trừ các vùng ứ đọng trên trục vít, người ta thiết lập bộ lệch tâm chuyển vị nhau khoảng 10 ÷ 200.

Phương pháp hữu hiệu để tăng năng suất của các máy trích ly nằm ngang là phân chia chúng ra thành từng đoạn, do đó chế độ tác động ngược dòng của các pha rắn và lỏng sẽ được tăng cường và tốc độ truyền khối cũng tăng lên. Thiết bị trích ly (hình 1.6) là một máng nghiêng, bên trong nó có hai vít với những cơ cấu trao đổi nhiệt và hệ bơm.

Hình 1.6. Thiết bị trích ly tác dụng liên tục của Hãng Nirô Atomaizer:

1- Máng nghiền; 2- Bơm định lượng; 3- Bộ trao đổi nhiệt; 4- Vít tải; 5- Bộ định lượng; 6- Dẫn động; 7- Bơm; 8- Bộ trao nhiệt; 9- Ao trao đổi nhiệt

Bộ định lượng được đặt trên thiết bị trích ly để nạp sản phẩm vào phần dưới của máng. Từ đầu khác của thiết bị bơm định lượng đẩy dung môi qua bộ trao đổi nhiệt vào đầu trên của máng. Phần chiết qua bộ tự lọc tinh ở phần cuối cuả máng được tải ra ngoài.

Quá trình trích ly được tiến hành hai mức và ngược dòng, phương pháp tiếp xúc pha rắn với pha lỏng như thế sẽ bảo đảm hiệu suất chiết cao hơn. Thời gian trích ly được điều chỉnh bởi tốc độ quay của vít tải.   

1.3.7. Thiết bị trích ly dạng rôto

Để trích ly enzim một cách liên tục từ các canh trường nấm mốc và vi khuẩn, người ta sử dụng phổ biến các máy trích ly gạng rôto được sản xuất ở Nhật Bản.

Máy trích ly này (hình 1.7) được sản xuất từ thép chứa ít cacbon và là một khối kín bất động, bên trong có rôto được chia ra thành 16 hình quạt (hoặc hơn) làm quay trục đứng.

Mỗi ngăn có đáy lưới với bề sâu 0,23 ÷ 0,36 m, canh trường nấm mốc được nghiền nhỏ, sau khi định lượng cho vào đáy lưới. Khi rôto quay chậm các khoang hình quạt trên liên tục đi qua bốn khu vực. Ở khu vực đầu canh trường được gia công bằng nước, sau đó nhờ bơm chân không phần chiết được lọc và chảy vào thùng chứa để bơm vào khu vực hai. Tại đây canh trường nấm mốc được trích ly, lọc và cho chảy vào thùng chứa thứ hai. Các công đoạn này được lặp lại trong các khu vực 3 và 4.

Sau khi trích ly (thời gian trích ly là 30, 45, 60 và 90 ph), phần chiết được làm giàu enzim cho vào gia công tiếp theo, còn bã sinh học được thải ra và cho vào sấy. Cho nên khi hoạt động liên tục trong mỗi khoan hình quạt của máy trích ly dạng rôto, cho phép tiến hành gia công canh trường bằng nước một cách liên tục (số lần gia công là bội số của 4) và gia công canh trường bằng nước chiết cho đến khi tách hoàn toàn enzim.

Dẫn động của rôto máy trích ly được thực hiện qua bộ truyền động, đồng thời các bánh đai thay đổi làm thay đổi số vòng quay của rôto.

Hình 1.7. Máy trích ly hoạt động  liên tục dạng rôto

1- Bộ n ạp liệu; 2- Khoang hình quạt; 3- Máy sấy bã sinh học; 4- Các thùng chứa; 5- Bơm; 6- Đường ống dẫn dung dịch cô; 7- Khớp nối để nạp chất tải nhiệt; 8- Băng tải để chuyển bã sinh học; 9- Thùng chứa; 10- Đường ống dẫn nước để khuếch tán; 11- Bơm chân không; 12- Vòi phun

Đặc tính kỹ thuật của máy trích ly dạng rô to tác động liên tục:

Năng suất theo phần chiết, l/h: 250 ÷1500

Số phòng hình quạt trong rôto: 16 ÷ 20

Chiều sâu của phòng hình quạt, mm: 230 ÷ 360

Đường kính của rôto, mm: 6200 ÷7570

Chiều cao của lớp canh trường nấm mốc, mm: đến 300

Tổng bề mặt lọc, m2: 20

Để trích ly bã parafin của dầu mỏ từ các canh trường nấm men đã được nuôi cấy trên đó thường người ta sử dụng các máy trích ly dạng rôto do Hãng Rouzadauns. Kết cấu tương tự máy hình 1.7, gồm 8 rôto quay có các ô quay và các đáy lưới lật được (hình 1.8). Pha rắn (nấm men) theo băng tải vào các ô được giữ lại ở thể bất động, còn chất trích ly cho vào bên trên pha rắn. 

Phần chiết cho vào thùng chứa. Để bảo hoà tối đa phần chiết được tuần hoàn liên tục qua các ô. Phần chiết có hàm lượng các chất trích ly lớn được cho vào các ô chứa vật liệu mới để dung môi bão hoà hoàn toàn. Sau khi tách parafin và trước khi tháo nấm men dung môi mới được nạp vào các ô. Kết thúc quá trình thì đáy ô lật ngược lại và vật liệu đã trích ly được thải ra ngoài. Năng suất của thiết bị tính theo sinh khối hơn 100 tấn/ngày.

 

Hình 1.8. Thiết bị trích ly liên tục của Hãng Rouzdauns: 1- Băng tải nạp liệu; 2- Trục rôto; 3- Cơ c ấu kéo; 4- Cửa qua băng tải tháo liệu; 7- Đáy lật; 8-Bơm; 9- Sàng tự làm sạch; 10- Bộ phân phối mixen

 

Hình 1.9. Máy khử sonvat hoá của Hãng Rouzdauns: 1- Băng tải; 2- Cơ cấu kéo; 3- Bộ lọc khí; 4- Vỏ thiết bị; 5- Trục; 6- Cào;  7- Đĩa; 8- Cơ cấu thải; 9- Dẫn động

Để tách dung môi ra khỏi vật liệu đã được trích ly (nấm men), thiết bị cần trang bị máy khử sonvat hoá (hình 1.9). Khi vật liệu chuyển dời trong máy theo các đĩa từ trên xuống dưới, dung môi được bốc hơi và đưa ra khỏi thiết bị. Các tiểu phần của vật liệu bị hơi cuốn theo để vào thiết bị lọc khí, tại đây chúng được thu gom khi khuấy trộn với dung môi (xem hình 1.9).

1.4. MÁY LỌC

Thiết bị dùng để phân chia các hệ không đồng nhất bằng phương pháp lọc qua lớp ngăn (vải, lưới kim loại, cactông, gốm xốp, lớp cát mịn, điatomit...) được gọi là máy lọc.

Theo nguyên tắc tác động của các máy lọc, người ta chia ra làm hai loại: tác động tuần hoàn và tác động liên tục. Các máy lọc có thể phân loại theo áp suất được chia ra các loại sau: lọc theo phương pháp trọng lực, máy lọc hoạt động dưới áp suất của cột chất lỏng, máy lọc chân không và máy lọc ép.

Các máy lọc hoạt động dưới áp suất của cột chất lỏng, lọc theo phương pháp trọng lực (có lớp hạt mịn, lọc bằng màng mỏng, lọc túi, bể lọc); các máy lọc dưới chân không (lọc hút) đều thuộc loại máy lọc có tác dụng tuần hoàn.

Các máy lọc làm việc dưới chân không (thiết bị lọc hình trống, thiết bị lọc kiểu đĩa, kiểu băng tải) thuộc loại máy lọc có tác dụng liên tục.

Trong sản xuất bằng phương pháp vi sinh, các máy lọc được ứng dụng trong các quá trình tách sinh khối chất lỏng canh trường để làm trong dung dịch chứa các chất hoạt hoá sinh học, để lọc tiệt trùng, để tách các chất hoạt hoá sinh học dạng kết tủa khỏi dung dịch...Tất cả các quá trình này có thể được chia ra làm ba dạng cơ bản: tách huyền phù với mục đích loại pha lỏng khỏi pha rắn (hàm lượng cuối cùng của pha rắn trong huyền phù thường lớn hơn 10%); làm trong với mục đích làm sạch chất lỏng khỏi những hạt bẩn hay thu hồi pha rắn có hàm lượng không nhỏ trong dung dịch; cô đặc huyền phù với mục đích tăng nồng độ pha rắn.

Sơ đồ nguyên tắc hoạt động của bất kỳ loại máy lọc nào cũng đều đơn giản: huyền phù được nạp vào màng xốp, pha lỏng sẽ qua màng xốp, còn pha rắn được giữ lại ở dạng lớp kết tủa đặc.

1.4.1. Máy lọc loại tác động tuần hoàn

Máy lọc ép kiểu phòng. Máy lọc ép khác với máy lọc khung bởi thể tích nhỏ hơn của các phòng để kết tủa và bởi áp suất làm việc lớn. Điều đó cho phép lọc được những huyền phù khó tách.

Hình 1.10. Máy lọc ép kiểu phòng

1-Bản; 2- Bề mặt gợn sóng của bản; 3- Phòng; 4,5- Các lớp vải lọc;  6- Rãnh để chuyển huyền phù; 7- Rãnh để thải phần lọc

Máy lọc ép kiểu phòng (hình 1.10) gồm các bản có bề mặt gợn sóng tạo nên các phòng. Đặt các màng lọc giữa các bản làm thành hai lớp. Các màng lọc đồng thời cũng là những vật bịt kín khi nén các tấm. Nạp huyền phù cùng lúc vào tất cả các phòng theo rãnh phía trên, còn phần lọc, khi cho qua tất cả các màng lọc, chảy xuống dưới theo các máng của bề mặt các tấm gợn sóng và được dẫn ra theo rãnh chung ở phần dưới. Khi cần thiết chất kết tủa trong các phòng máy phải rửa và khử nước bằng phương pháp nạp dung dịch rửa hay không khí nén theo rãnh ở trên và tháo qua rãnh dưới. Tháo cặn ra khỏi phòng của máy lọc ép được tiến hành tương tự như khi tháo cặn ra khỏi máy lọc khung bản.

1.4.2. Máy lọc tác động liên tục

Thiết bị ép lọc hình trống có triển vọng nhất để sản xuất bằng phương pháp vi sinh và sau đó là máy lọc dạng băng tải.

Máy lọc chân không dạng băng tải. Máy lọc chân không dạng băng tải khác với các loại máy lọc khác ở chỗ: chất kết tủa có chiều cao đến 120 mm có thể tạo thành trên bề mặt lọc một lớp hoạt hoá . Các tiểu cặn cứng, nặng khi qua lớp lọc được giữ lại gần vải lọc, còn những tiểu phần nhẹ hơn nằm ở trên lớp lọc và không bịt kín các lỗ vải lọc. Thiết bị lọc chân không dạng băng tải (hình 1.11) gồm bàn nằm ngang với các tang dẫn động và các tang kéo băng tải gợn bằng vải caosu khép kín, cơ cấu dẫn động của các phòng chân không và các cơ cấu để rửa băng tải, sấy và tháo chất kết tủa và thùng thu nhận chất kết tủa.

Các phòng chân không với các vách ngăn di động được phân bổ theo khắp chiều dài của thiết bị dưới dải lọc. Dải được làm từ đệm vải được phủ các lớp caosu. Trên bề mặt của nó có những nếp sâu dọc, ngang. Khi băng tải chuyển dịch tang kéo đến bề mặt ngang của bàn, gờ băng lại được nâng lên làm cho băng tải có dạng hình máng.

Hình 1.11. Sơ đồ thiết bị lọc chân không dạng băng tải  với quá trình rửa chất kết tủa ngược dòng:

1- Thùng két có máy khuấy huyền phù; 2- Bơm đẩy huyền phù; 3- Bơm để hút phần chiết ra khỏi thiết bị; 4- Thùng chứa phần chiết; 5- Bơm để hút phần chiết đã được rửa lần đầu; 6-Thùng chứa phần chiết đã được rửa lần đầu; 7- Lọc chân không; 8- Thùng chứa phần chiết đã được rửa lần hai; 9- Bơm hút phần chiết đã được rửa lần hai và đẩy vào rửa lần một; 10- Thùng chứa phần chiết đã được rửa lần ba; 11- Bơm hút phần chiết đã được rửa lần ba và đẩy vào rửa lần hai; 12-Thùng để định lượng;

I- Huyền phù; II-Phần chiết chính; III-Không khí; IV- Phần chiết đã được rữa lần một; V- Phần chiết đã được rữa lần hai; VI- Phần chiết đã được rữa lần ba; VII- Nước

Chất lỏng canh trường chảy vào nhánh trên của băng tải và khi chuyển dịch trên các phòng chân không, phần chiết qua lỗ lọc của băng tải vào các khoang của phòng chân không, còn các tiểu phần rắn của huyền phù được giữ lại trên bề mặt của băng tải. Khi băng tải tiếp tục chuyển dịch, chất lắng được rửa nếu thấy cần thiết , khi đó phần chiết được rửa đưa vào khoang tiếp theo của phòng chân không, còn cặn rắn tiếp tục chuyển dịch, sấy, dùng dao tách khỏi vải và cho vào thùng chứa.

Quá trình lọc được điều chỉnh dễ dàng nhờ sự biến đổi chiều cao của lớp kết tủa (cặn), nhờ tốc độ chuyển dịch của băng tải trên các phòng chân không, nhờ sự biến đổi vị trí của màng ngăn trong các phòng chân không. Cơ cấu dẫn động của tang quay bảo đảm điều chỉnh nhịp nhàng tốc độ chuyển động của băng tải trong giới hạn rộng, điều đó cho phép chọn chế độ lọc tối ưu phù hợp với danh mục phong phú của các giống vi khuẩn.

Khi máy lọc chân không dạng băng tải hoạt động không cần rửa chất kết tủa thì suất tiêu hao không khí là 0,8 ÷ 3 m3 cho 1 m2 bề mặt lọc, còn khi rửa chất kết tủa bằng nước - khoảng 2 lần nhỏ hơn.

Tiến trình tái sinh khả năng lọc của băng tải nhờ vòi phun và các ống đột lỗ, nước đẩy qua các vòi phun và các ống ngược dòng với hướng chuyển động của nhánh băng tải dưới. Khi rửa ở tầng ngược dòng có thể tiến hành tái sinh băng tải thậm chí khi hình thành các kết tủa nhớt và dính.

Năng suất đơn vị của các máy lọc chân không dạng băng tải khi lọc canh trường nấm mốc từ 1000 dến 1500 l/(m2.h), còn canh trường vi khuẩn- 4 ÷ 6 lần nhỏ hơn.

Tất cả các bộ phận của máy ép chân không dạng băng tải có tiếp xúc với sản phẩm từ tổng hợp vi sinh đều làm bằng thép X18H10T, tang quay và tấm đáy đều bọc caosu, vỏ máy phải bọc kín.

Đặc tính kỹ thuật của máy lọc chân không dạng băng tải được nêu trên bảng 1.2.

Bảng 1.2. Đặc tính kỹ thuật của máy lọc chân không dạng băng tải

Ưu điểm của các máy lọc chân không dạng băng tải là thiếu đầu phân phối huyền phù; khả năng lắng của các hạt lớn dưới tác động của trọng lực, nhờ đó mà quá trình lọc được tăng nhanh; tiện lợi cho quá trình rửa cặn với lớp kết tủa mỏng cũng có thể hoạt động được. 

Nhược điểm của loại này là kích thước lớn, bề mặt lọc tương đối nhỏ, thận trọng trong việc nạp huyền phù, phần chiết thu nhận bị đục và phải làm lạnh huyền phù lọc.

Các nước đã sản xuất ra các máy lọc có bề mặt lọc cho một băng tải từ 0,25 đến 40 m2 và khi hai băng tải, hai phòng chân không - đến 80 m2.

Máy lọc chân không thùng quay. Loại máy lọc này được ứng dụng để tách sinh khối vi sinh vật khỏi dung dịch canh trường và để lọc huyền phù có cấu trúc khác nhau của các thể vẩn rắn (cấu trúc sợi, cấu trúc keo hay cấu trúc không định hình). Các thể vẩn rắn thường chứa khoảng từ 50 đến 500 g/l.

Năng suất đơn vị của thiết bị phụ thuộc vào các tính chất hoá lý của huyền phù phân ly, vào vật liệu lọc, vào các giai đoạn xảy ra trước khi lọc và dao động trong giới hạn rộng. Máy lọc chân không dạng thùng quay có hiệu quả nhất khi phân ly huyền phù có nồng độ pha rắn cao hơn 2%.

Hình 1.12. Sơ đồ thiết bị lọc chân không dạng thùng quay tác động liên tục:

1,8- Thùng két có bộ khuấy trộn huyền phù; 2- Bơm đẩy huyền phù; 3- Bơm đẩy huyền phù của chất lọc hỗ trợ; 4-Thùng két có bộ khuấy chất lọc hỗ trợ; 5- Bơm tuần hoàn; 6- Thùng két có bộ khuấy để chứa huyền phù khi trào ra;7- Lọc chân không; 9- Thùng chứa phần lọc; 10- Bơm hút phần lọc; 11- Bình chứa chất lọc đã được rửa; 12- Bơm hút phần lọc đã được rửa; 13- Bộ tách nước; 14- Máy quạt gió; 15- Hộp áp kế; 16- Bơm chân không; 17- Bộ ngưng tụ; 18- Bộ thu hồi;

I- Phương án chính để nối thiết bị phụ; II- Phương án kết hợp để huyền phù lắng nhanh; III- Huyền phù của chất lọc hỗ trợ ở phương án hoạt động có lớp bồi tích; IV- Phương án kết hợp thu hồi; V- Phương án kết hợp bộ ngưng tụ; VI-Phương án kết hợp bộ thu hồi và bộ ngưng tụ

Tuy nhiên khi cô sơ bộ huyền phù bằng phương pháp lắng hay nhờ bộ xoáy thuỷ lực có thể đạt hiệu suất lọc cao nhất. Khi lọc các chất trung hoà, năng suất đơn vị tính theo huyền phù là 2 ÷3 m3/(m2⋅h), đối với các chủng nấm mốc - gần 1, còn đối với chủng vi khuẩn- đến 0,2 m3/(m2⋅h). Điều đó có thể giải thích ở chỗ khối lượng mixen được tách ra một cách trực tiếp trong các phòng chân không dạng thùng quay, khi đó các tế bào nấm men và tế bào vi khuẩn chưa có lớp bồi không được lọc, còn khi bồi đắp lớp lọc và bổ sung 4 ÷ 8% peclit, điatomit hay chất tác nhân tăng phẩm chất lọc vào chất lỏng canh trường, năng suất đơn vị lọc có thể đạt 0,2 m3/(m2⋅h).

Thùng quay được phân chia ra thành một số khoang mà trong một vòng các khoang này trực tiếp qua bốn vùng, là những vùng cơ bản trong thiết bị lọc chân không dạng thùng quay (hình 1.13). Các khoang của thùng quay được bao phủ bỡi tấm đột lỗ và bị kéo căng bởi vật liệu lọc. Số vòng quay của thùng được thay đổi nhịp nhàng trong giới hạn từ 0,13 đến 3 vòng/phút. Thùng quay được lắp trong các ổ đặc biệt. Tấm đáy dưới thùng có máng chảy và máy khuấy lắc hoạt động nhờ bộ dẫn động riêng biệt có số vòng quay đên 0,3 vòng/phút.

Máy lọc chân không dạng thùng quay được thiết kế theo chế độ nạp liệu đến 1/3 và 2/3 đường kính, phụ thuộc vào các tính lắng đọng của huyền phù. Góc nạp liệu tối ưu của thùng quay bằng 130÷1490.

Hoạt động của thiết bị lọc chân không được tiến hành như sau: Chất lỏng canh trường từ thùng chứa được đẩy vào tấm đáy, tại đây mực chảy lỏng được giữ không đổi. Quá trình lọc được thực hiện trong bốn vùng theo chu kỳ quay của thùng (hình 1.13).

Hình 1.13. Máy lọc chân không  dạng thùng quay

1- Thùng quay; 2- Ổ bi; 3- Thùng chứa huyền phù; 4- Máy khuấy lắc;  5- Xy lanh đặc bên trong; 6- Xilanh ngoài đột lỗ; 7- Vải lọc; 8- Màng chắn lọc; 9- Khoang lọc; 10- Đĩa phần mặt mút của ngõng trục;  11- Các ống; 12 - Phần bất động của đầu được phân bổ dạng vòng cung các cửa; 13- Vòi phun; 14- Dao nạo cặn; I- Lọc qua vải; II- Sấy cặn; III- Rửa cặn; IV- Thổi và làm tơi cặn

Trong vùng I (130 ÷1490), lọc dưới chân không xảy ra qua lớp trên thùng và đồng thời chất cặn nằm trên đó. Trong vùng II (54 ÷ 550), cặn được sấy khô do đó bị hút vào, không khí mang ẩm từ chất cặn. Ở vùng III (90 ÷1000) tiến hành rửa chất cặn bằng xối nước hay dung dịch rửa khác. Ở vùng IV (85 ÷550), không khí được vào bên trong địa phận để tiến hành thổi và làm rời chất cặn và tiến hành làm sạch bộ lọc khỏi chất cặn để khôi phục lại các tính chất lọc của nó.

Hệ tạo chân không gồm bơm chân không, các thùng chứa phần lọc, nước rửa và bộ thu hồi. Loại bỏ chất cặn khỏi bộ lọc được thực hiện bằng một số phương pháp, phụ thuộc vào các tính chất của lớp cặn. Sử dụng cào để loại khối mixen dễ bóc ở dạng lớp dày, đối với các lớp tế bào vi khuẩn dạng mỏng và dính dùng trục cán và để loại chất cặn có bề dày trung bình và lớn thường sử dụng dây cào.

Bộ lọc được chế tạo bằng thép không rỉ, chất dẻo và các vật liệu được bọc caosu, cho nên có thể ứng dụng chúng để lọc các huyền phù có tính ăn mòn ở nhiệt độ từ 0 đến 50oC.

Chọn năng suất của bơm chân không xuất phát từ định mức tiêu hao không khí có rửa hay không rửa chất cặn mà có bề mặt lọc tương ứng: 0,5 ÷ 2 và 0,4 ÷ 1,4 m3 trên 1 m2. Trong trường hợp lọc các huyền phù độc, dễ nổ, ví dụ sau khi làm lắng enzim từ dung dịch rượu hay axeton tốt nhất là ứng dụng bộ lọc chân không dạng khí. Với mục đích ngăn ngừa sự tạo ra hỗn hợp dễ nổ với không khí, nạp khí trơ dưới áp suất dư 10 kPa vào phần trên của thiết bị.

Không khí dưới áp suất 50 ÷100 KPa được nạp vào thiết bị để thổi chất cặn và hoàn nguyên vải lọc, tiêu hao không khí từ 0,1 đến 0,5 m3/ m2.

Bảng 1.3. Đặc tính kỹ thuật của thiết bị lọc chân không dạng thùng quay

Bảng 1.4. Đặc tính kỹ thuật của các máy lọc chân không ghép kín dạng thùng quay

Máy lọc ép tự động dạng phòng. Loại này dùng để tách các huyền phù phân tán mịn có kích thước các hạt không lớn hơn 3 mm và hàm lượng của pha rắn từ 10 đến 500 kg/m3 ở nhiệt độ dưới 800C. Loại máy này cho phép thực hiện tất cả các công đoạn chính và phụ (lọc, rửa, ép, lấy cặn, nâng và hạ các bảng lọc) theo chương trình định sẵn ở chế độ tự động.

Máy ép lọc tự động dạng phòng có một số ưu điểm so với các máy lọc khác. Nó có bề mặt lọc phát triển; diện tích để bố trí không đáng kể (ví dụ, thiết bị có bề mặt lọc 25 m2, chiếm diện tích gần 8 m2); ép cặn tiến hành dưới áp suất 0,8 ÷1,5 MPa, cho phép nhận được sinh khối có độ ẩm trong giới hạn 60 ÷70% với sự tiêu hao năng lượng nhỏ (0,8 ÷1 kWh/m2 bề mặt lọc); thời gian tiến hành các công đoạn phụ không nhiều, điều đó làm tăng năng suất đơn vị của thiết bị gấp 6 ÷ 8 lần so với các máy lọc ép khác.

Điều khiển các công đoạn công nghệ được thực hiện nhờ cơ cấu điện- thuỷ lực, loài trừ hoàn toàn chi phí lao động thủ công, bảo đảm canh trường sản xuất có chất lượng cao, các bản có thể chuyển dời lên, xuống dọc theo bồn.

Máy ép lọc tự động dạng phòng (hình 8.14) gồm các bản lọc nằm ngang, được phân bổ trên, dưới, giữa bản cố định và bản ép trụ hướng nhờ sự chuyển dịch của bản ép.

Động cơ điện qua hệ thống cơ cấu làm chuyển động bản ép. Khi hạ các bản, giữa chúng tạo ra khe rãnh khoảng 45 mm, còn các bản gối và bản ép nằm ở trên và dưới có các đoạn ống nối bên sườn, tạo ra các ống góp để cấp huyền phù và dẫn phần chiết ra. Trong các rãnh giữa các khoang có băng tải khép kín được vuốt vải lọc nhãn hiệu  với chiều dày 1,5 ÷ 2 mm. Mỗi bản lọc đều có lưới phía trên, trên lưới là băng vải chứa cặn tạo thành, còn dưới lưới là tấm máng để thu phần chiết. Dưới tấm máng là màng ngăn bằng caosu đàn hồi, nhờ đó mà dưới áp suất của cột nước làm cho chất cặn bị nén lại. 

Hình 1.14. Sơ đồ thiết bị lọc ép tự động dạng phòng

1- Lọc ép; 2- Thùng chứa để thu các chất từ các ống góp; 3- Thùng chứa dung dịch rửa; 4- Trạm bơm nước; 5-Thùng chứa nước từ phòng tái sinh; 6- Thùng chứa phần chiết đã được rửa; 7- Thùng chứa phần chiết; 8-Trạm bơm dầu; 9- Thùng chứa huyền phù; 10Trạm điều khiển; 11- Đài điều khiển

Khi lắp ráp bộ lọc giữa các bản gần nhau trong các khoang máy sẽ tạo ra những rãnh trên băng tải để cấp huyền phù, các rãnh dưới luới để thải phần chiết, còn giữa các màng và các tấm máng − các rãnh nạp nước để vắt và ép chất cặn ở áp suất 1,5 MPa. Các khung bản có lớp đệm chặt bằng caosu.

Trong sơ đồ ngoài máy lọc ép còn có thùng chứa 2 để thu cặn huyền phù và dung dịch rửa từ ống góp , thùng chứa dung dịch rửa 3, trạm bơm nước 4, thùng chứa nước từ phòng tái sinh 5, thùng chứa phần chiết đã được rửa 6 , thùng chứa phần lọc 7, trạm bơm dầu 8, thùng chứa huyền phù 9, trạm điều khiển 10 và đài điều khiển 11.

Máy ép lọc hoạt động như sau: Chất lỏng canh trường cho vào các đoạn ống bên sườn của ống góp, đồng thời đến các bản, tại đây chất lỏng được lọc, phần lọc cho vào thùng chứa, còn cặn được giữ lại trên bề mặt vải lọc. Chất lỏng canh trường được tách ra khỏi sinh khối, khi lọc và vắt cặn ở áp suất 0,4 MPa thì thu được phần lọc trong. Khi tăng áp suất vắt cao hơn đến 0,8 MPa và giữ trong vòng 5 ÷ 6 phút thì độ ẩm còn lại của cặn đạt 65 ÷ 70%. Ở áp suất lọc 0,4 MPa không xảy ra hiện tượng phần lọc mang theo pha rắn, còn khi vắt cặn dưới áp suất 0,8 MPa thì một lít phần lọc chứa một lượng cực đại 0,09 gam. Khi cần thiết, cặn trước khi vắt có thể rửa qua và sau đó ép bằng màng ngăn hoặc gia công bằng không khí nén. Nạp chất lỏng để rửa cặn vào máy lọc ép nhờ bơm đặc biệt, sau đó chất lỏng tự chảy vào bình chứa phần lọc.

Cặn được tạo ra trên băng tải trong phòng, băng tải bắt đầu chuyển động cùng với cặn thoát ra ngoài theo khe hở được tạo ra (đến 45 mm) giữa các bản khi ngừng nạp huyền phù và thải phần lọc. Khi băng tải chuyển động, cặn được chuyển ra từ khoảng không gian giữa các bản và được tháo ra từ hai hướng. Rửa vải bằng nước lạnh dùng vòi phun dưới áp suất 0,3 MPa và cạo sạch. Sau khi làm sạch băng tải, các bản lọc được ép chặt và chu kỳ được lặp lại.

Bảng 1.5. Đặc trưng kỹ thuật của các máy lọc ép tự động dạng phòng

1.4.3. Lựa chọn và tính toán các máy lọc

Khi lựa chọn các máy lọc, người ta căn cứ vào tính chất hoá lý của huyền phù, những yêu cầu tinh chế phần lọc và cặn, độ ẩm của chất cặn thu được, tính liên tục của quá trình và số lượng các công đoạn, các chỉ số kỹ thuật - kinh tế, năng suất... Nhờ các chỉ số trung bình mà có thể chọn gần đúng dạng thiết bị cần thiết để lọc huyền phù. Các chỉ số trung bình được nêu trong bảng 1.6.

Năng suất đơn vị của máy lọc ép tự động dạng phòng khi nồng độ của pha rắn trong huyền phù 4 ÷ 7 g/l đạt gần 1000 l/(m2⋅h), áp suất làm việc −1,2 MPa.

 

Sơ đồ và trình tự tính toán thiết kế máy lọc phụ thuộc vào dạng và những đặc điểm kết cấu của máy lọc, cũng như vào chế độ làm việc của chúng.

Bảng 1.6.Các chỉ số hoạt động trung bình của máy lọc. C

Ghi chú:  (1) Khi sử dụng các chất lọc phụ.

Năng suất của các máy lọc hoạt động tuần hoàn phụ thuộc vào thời gian của tất cả các công đoạn tham gia vào chu trình lọc.

Thời gian của một chu kỳ lọc:       

 

trong đó: τl, τr , τP - tương ứng với thời gian lọc riêng, rửa cặn, dỡ tải và chuẩn bị máy móc để lọc, s.

Năng suất Q (m3/h) của máy lọc được tính xuất phát từ thể tích huyền phù nạp vào lọc , ta có:

Q = 360V / T

V - lượng huyền phù nạp vào, m3.

Nếu tốc độ trung bình v [m3/(m2⋅h)] (tốc độ của phần lọc qua lớp lọc hay qua tấm lọc) và diện tích bề mặt lọc F (m2) đều đã biết, thì năng suất của bộ lọc:            

Q =VF

Tốc độ lọc trung bình dao động trong giới hạn 0,25 ÷ 0,9 m3/(m2⋅h).

Số lượng phòng cần thiết n trong các máy lọc kiểu phòng có thể được xác định theo công thức:

N = F / f

f - diện tích bề mặt lọc một phòng, m2

f = 2(a - 2b)^2

ở đâý:

a - cạnh vuông của bản hay khung theo kích thước ngoài cùng, m. 

b- bề rộng bề mặt tiếp xúc của bản hay khung, m.

Bề rộng của phòng lớn hơn lớp cặn, trong trường hợp ngược lại cần thiết tăng số lượng phòng. Ap suất lọc có thể thay đổi trong phạm vi − từ 0,1 ÷ 0,2 đến 0,7 ÷0,8 MPa và lớn hơn, được xác định bằng phương pháp thực nghiệm.

Các giá trị lực P (MN) của áp suất chất lỏng lên bản và lực P 1 2 (MN) của áp suất lên diện tích tiếp xúc giữa bản và khung sẽ tương ứng:             

P1 =  F1Pđ   và   P2 = FtPt

trong đó:

F - diện tích bề mặt bản mà chất lỏng được lọc trên đó, m2

Pd - áp suất chất lỏng khi lọc, Pđ = 0,1 ÷ 0,4 ; MPa

Ft - diện tích bề mặt tiếp xúc giữa bản và khung, m2

Pt - áp suất tối thiểu lên bề mặt tiếp xúc, cần thiết để bít kín chổ nối giữa bản và khung, MPa. t

Đại lượng ban đầu để tính cơ cấu nén là lực PB > P1 +P2

Để cho các mặt bích tiếp xúc theo hai mặt phẳng giống nhau Pt > Pd

Để cho máy lọc chân không dạng thùng quay tác dụng liên tục, thì thời gian toàn bộ một chu kỳ lọc (s) là:

trong đó:

τ l và τ r - thời gian lọc riêng và thời gian rửa cặn, s;

m, ml và mr - tương ứng với số khoang chung, số khoang trong vùng lọc và trong vùng rửa. Đại lượng m, ml và mr- thường cho hoặc nhận được theo số liệu thí nghiệm.

Nếu diện tích bề mặt lọc được tính qua F(m2) và năng suất đơn vị của máy lọc qua q (m3/m2), thì lượng chất lọc thu được sau một chu kỳ là: qF (m3), còn năng suất một giờ của máy lọc (m3/h) là:

Q = 3600. (qF/T)

Có thể xác định mức độ chất liệu huyền phù ϕ của thùng quay theo thời gian lọc τ l(s):

Số vòng quay của thùng máy lọc chân không, vòng/phút:  

N = 60 / T

1.5. THIẾT BỊ TUYỂN NỔI

Quá trình tách các tiểu phần rắn, nhỏ của huyền phù dựa vào khả năng dính vào bọt không khí của chúng và nổi lên trên, khi tập trung lại thành váng được gọi là tuyển nổi. Phương pháp tách này có hiệu quả nhất trong sản xuất nấm men. Khi các bọt không khí nổi lên tạo nên một lớp váng hỗn hợp (gồm các bọt không khí chứa nấm men và một lượng nhỏ chất lỏng canh trường) và chất lỏng canh trường nghèo chất dinh dưỡng. Ở lớp trên nồng độ nấm men cao hơn khoảng 4 ÷ 6 lần so với nồng độ chất lỏng canh trường ban đầu.

Ứng dụng tuyển nổi trong sản xuất nấm men cho phép giảm lượng máy phân ly, giảm đáng kể tiêu hao năng lượng và bảo đảm tính liên tục của quá trình công nghệ. Quá trình tuyển nổi nấm men phụ thuộc vào sự tăng lượng ion kaly trong chất lỏng canh trường, sự đưa vào các chất hoạt hoá bề mặt, cũng như vào hàm lượng lignosunfonat trong dung dịch sunfit. Khi có mặt các axit béo cao phân tử trong chất lỏng ban đầu thì khả năng tuyển nổi của nấm men bị giảm xuống đáng kể.

Tỷ số giữa nồng độ sinh khối trong huyền phù lấy ra từ máy tuyển nổi và nồng độ sinh khối trong môi trường ban đầu được gọi là hệ số tuyển nổi. Giá trị của hệ số tuyển nổi phụ thuộc vào độ nhớt của môi trường và được tăng lên khi tăng thời gian lắng váng. Trong điều kiện sản xuất, hệ số tuyển nổi thường lấy bằng 4 ÷ 6. Tăng hệ số tức làm giảm năng suất của thiết bị tuyển nổi.

Bộ tuyển nổi là thiết bị để cô nấm men có thể được phân loại theo phương pháp bảo hoà không khí của chất lỏng và theo kết cấu.

Theo phương pháp bão hoà canh trường ban đầu của chất lỏng bằng không khí, các bộ tuyển nổi được chia ra làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất thuộc các loại thiết bị mà chất lỏng của canh trường trước khi tuyển được bão hoà không khí sơ bộ dưới áp suất dư gần bằng 0,7 MPa trước khi tạo thành các bọt không khí trong dung dịch có đường kính 0,01 ÷ 0,1 mm và gia công tiếp theo ở áp suất khí quyển hay chân không không lớn lắm. Nhóm thứ hai thuộc các loại thiết bị mà sự tuyển nổi được thực hiện bằng không khí phân tán. Không khí nạp vào chất lỏng nhờ các cơ cấu phụ, biến thành bọt có đường kính 1 mm. Đường kính bọt không khí lớn không cho phép đạt được năng suất cao và làm tổn thất nấm men trong chất lỏng canh trường. Nhóm thứ ba thuộc loại máy tuyển nổi chạy điện. Đó là những thiết bị có hiệu quả nhất, vì hydro và oxy ở dạng bọt nhỏ có đường kính đến 0,05 mm được tách ra trên các điện cực ở trong máy. Nhưng phương pháp này đòi hỏi nghiên cứu những cơ cấu phụ để đảm bảo phòng nổ của quá trình, để làm sạch bằng cơ học các điện cực bị nhanh bẩn...

Theo kết cấu, các bộ tuyển nổi được chia thành những thiết bị hình nón nằm ngang, xilanh đứng, một mức với cốc trong, hai mức.

Để làm sạch các dòng nước nhờ tuyển nổi bằng không khí phân tán người ta sử dụng các thiết bị cơ học, cơ - khí nén và tuyển nổi bằng khí nén.

Chúng ta sẽ khảo sát kết cấu của một số dạng máy tuyển nổi. Thiết bị một mức dạng xy lanh để tuyển nổi nấm men nhờ không khí hoà tan là loại thiết bị tuyển nổi phổ biến và đơn giản nhất. 

Thiết bị tuyển nổi một mức bằng khí nén. Thiết bị tuyển nổi là một bộ chứa dạng xilanh có sức chứa 160 m3 và dùng để cô nấm men thu được trên môi trường hydrat cacbon. Thiết bị (hình 1.15) gồm vỏ ngoài 2 với đáy phẳng và cốc trong 1 cũng đồng thời là bộ phận thu góp bọt. Không gian vòng xilanh giữa vỏ và bộ phận thu góp bọt chia ra làm năm lô bằng các màng ngăn. Không khí được thổi vào các lô qua các bộ thông gió 6 và bọt tạo thành bị dập tắt nhờ bộ dập bọt cơ học 3. Bộ dẫn động 4 làm quay bộ dập bọt, thải chất lỏng canh trường đã được sử dụng qua cửa chắn nước 7 của lô IV.

Thiết bị tuyển nổi hoạt động như sau: chất lỏng canh trường ban đầu được bảo hoà sơ bộ không khí cho vào lô I (chiếm 2/3 thể tích thiết bị tuyển nổi) từ thiết bị nghiền mịn nấm men. Trong lô này thu được 80% nấm men so với chất lỏng ban đầu. Sau đó chất lỏng được chuyển vào các lô II-V qua phần dưới của lô, các màng ngăn của lô không tiếp đáy thiết bị. Bộ thông gió đẩy không khí bổ sung vào các lô này, cho phép thu được 10,5 và 2% nấm men tương ứng từ các lô trên. Bọt được tạo ra từ tất cả các lô tràn vào cốc - bộ phận thu góp bọt, tại đây bộ dập bọt sẽ dập tắt. Bộ dập bọt là một cái đĩa đường kính 500 mm có các gờ hướng tâm, được phân bổ trên trục đứng quay với số vòng1460 vòng/phút. Nạp nhũ tương của chất làm tan bọt vào đĩa. Khi phun, nhũ tương sẽ tiếp xúc tốt với bọt. Nấm men cô được tạo thành và lắng xuống đáy của cốc trong, dùng bơm đẩy qua bộ tách khí đến các máy phân ly để tiếp tục cô nấm men.

Hình 1.15. Máy tuyển nổi một mức bằng khí nén

1- Cốc trong; 2- Vỏ thiết bị; 3- Bộ dập bọt cơ học; 4- Dẫn động;  5- Thùng chứa chất dập bọt; 6- Bộ thông gió; 7- Cửa chắn nước Năng suất của thiết bị tuyển nổi tính theo huyền phù nấm men ban đầu bằng 140 ÷180 m3/h; tỷ trọng bọt trong vòng không gian -200 ÷ 250 kg/m3; tỷ trọng huyền phù nấm men - 1020 ÷ 1040 kg/m3; năng suất đơn vị 1 m3 vòng không gian - 2,8 ÷ 3,2 m3/h (theo huyền phù nấm men). Thể tích không khí chiếm trong huyền phù 55 ÷ 65%, thời gian có mặt của môi trường trong thiết bị - 8 ÷ 12 ph, chiều cao cột chất lỏng ban đầu trong các lô − 0,7 ÷ 0,9 m.

Các thiết bị tuyển nổi một mức với sức chứa 100 m3 có năng suất 105 ÷ 120 m3/h.

Thiết bị tuyển nổi dùng cơ - khí nén. Loại này được dùng để làm sạch các dòng nước và các dung dịch chứa một lượng lớn các tạp chất và các chất bẩn trong quá trình sản xuất. So với các loại thiết bị tuyển nổi dùng cơ học, thiết bị tuyển nổi dùng cơ - khí nén có kết cấu đơn giản hơn, không khí được phân tán trong thiết bị nhờ bộ thông gió hình nón, tiêu thụ năng lượng điện ít hơn loại dùng cơ học; thể tích của không khí được dẫn vào dung dịch luôn biến đổi trong một giới hạn lớn.

Thiết bị tuyển nổi dùng cơ - khi nén được trình bày trên hình 1.16. Chất lỏng cho vào tinh chế được đẩy vào không gian giữa các cánh của stato 3 làm quay cánh quạt 4. Không khí vào vùng hạ áp trên bánh quạt được khuấy trộn mạnh với chất lỏng. Bọt tạo thành bởi các tiểu phần tạp chất và không khí, được tháo ra nhờ dụng cụ tháo bọt dạng quay 1 vào máng 2, tại đây bọt bị phá vỡ và được đưa đến công đoạn làm trong hay tuyển nổi lần 2. Bề mặt bên trong của thiết bị được bọc caosu. Năng suất của thiết bị từ 100 đến 200 m3/h, thời gian tuyển nổi − từ 3,4 đến 1,7 ph.

Để tăng năng suất thiết bị tuyển nổi dùng cơ − khí nén và chất lượng tuyển, các thiết bị được lắp thành tổ hợp, gồm 5 ÷ 6 máy. Bọt từ các thiết bị tuyển nổi được đưa vào các bộ lắng nằm ngang để dập tắt. Năng suất của các loại thiết bị trên đến 1000 m3/h, thời gian tuyển nổi không quá 10 ph, hiệu suất làm sạch nước khỏi những phần tử lơ lửng đạt đến 90%.     

Hình 1.16. Thiết bị tuyển nổi dùng cơ - khí nén

Các thiết bị tuyển nổi dùng khí nén được sử dụng để làm sạch nước khỏi các tạp chất hoạt hoá bề mặt (CHHBM) bằng không khí khi phân tán. Thiết bị tuyển nổi dùng nước chứa các chất hoạt hoá bề mặt dựa trên việc sử dụng các tính chất CHHBM để tập trung trên bề mặt giới hạn nước − không khí và trên bề mặt của bọt không khí được đưa vào nước. Tăng ngậm khí của nước làm tăng tốc độ quá trình và làm tập trung CHHBM trong lớp bọt.

Thiết bị tuyển nổi dùng cơ- khí nén cũng đồng thời được sử dụng trong các hệ thống làm sạch thêm các dòng nước đã được làm sạch bằng phương pháp sinh học, để loại những phần thừa của CHHBM ra khỏi chúng. Thiết bị tuyển nổi để làm sạch thêm các dòng nước đã được làm sạch bằng phương pháp sinh học được mô tả trên hình 8.17. Tiêu hao không khí 5 m3 cho 1 m3 nước đã được làm sạch ban đầu. Thời gian tuyển nổi 20 ÷ 30 ph, cường độ thổi khí 35 ÷ 40 m3/( m2⋅h) khi chiều cao của lớp chất lỏng trong phòng - 3 m. Sử dụng quạt ly tâm để tách bọt. Quạt hoạt động 4 ÷ 5 ph, còn sau đó tắt 5 ÷ 6 ph. Trong bọt được tách ra chứa 500 ÷ 800 mg/l CHHBM.

Thiết bị tuyển nổi hai phòng bằng cơ học được trình bày trên hình 8.18. Nước để làm sạch cho vào buồng ngăn 1, sau đó vào bánh quạt quay 4 trong stato 3 của phòng đầu. Nước sạch từ phòng đầu được đẩy vào buồng ngăn tràn 2. Mực nước trong phòng được điều chỉnh nhờ máng nước. Từ phòng ngăn 2, nước được đẩy đến bánh quạt của phòng thứ hai, từ đó nước được làm trong thoát ra.

Hình 1.17. Thiết bị tuyển nổi dùng khí nén

Hình 1.18. Thiết bị tuyển nổi hai phòng bằng cơ học

 Thiết bị tuyển nổi bằng không khí phân tán có hiệu quả nhất khi làm sạch các dòng nước chứa những phần tử lơ lửng dạng phân tán thô có khả năng tuyển nổi tốt. Các hợp chất cơ học của nhũ tương dầu mỏ, mỡ, chất béo nhanh chóng mất tính ổn định thuộc các dòng trên.

>> Xem lại: Thiết bị tiệt trùng không khí

>> Xem tiếp: Thiết bị nuôi cấy vi sinh vật trên môi trường dinh dưỡng rắn

Sưu tầm và biên soạn bởi: Valve Men Team./.