TCVN 4142:1985 PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG - VAN NẮP CHẶN BẰNG THÉP NỐI BÍCH VÀ NỐI HÀN P qư ≈ 4Mpa ...
13
Tháng 12 2018
TCVN 1378:1985 PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG - VAN MỘT CHIỀU KIỂU NÂNG - NỐI REN - BẰNG ĐỒNG THAU P qư 1...
13
Tháng 12 2018
TCVN 1401:1985 PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG - VAN NẮP CHẶN BẰNG GANG RÈN - NỐI BÍCH CÓ NẮP - LẮP REN DÙN...
13
Tháng 12 2018
TCVN 1385:1985 PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG - VAN MỘT CHIỀU KIỂU QUAY BẰNG THÉP CÓ P qư ĐẾN 16 MPa - YÊ...
13
Tháng 12 2018
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1394 : 1985 PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG – VAN NẮP – THÔNG SỐ CƠ BẢN ...
13
Tháng 12 2018
8. Ghi nhãn Mỗi van bướm được ký hiệu theo PN ghi nhãn phù hợp với TCVN 10827:2015 (ISO 52...
08
Tháng 12 2018
5.5.2.4 . Ch ỉ b á o vị tr í đĩa Đầu trục van phải chỉ báo vị trí đĩa, hoặc bằng sự...
08
Tháng 12 2018
4  Trị số danh nghĩa áp suất/nhiệt độ Trị số danh nghĩa áp suất/nhiệt độ của van phải đáp ứng ...
08
Tháng 12 2018
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10830:2015 ISO 10631:2013 VAN BƯỚM KIM LOẠI CÔNG DỤNG CHUNG...
08
Tháng 12 2018
Phụ lục B (Tham khảo) Thử độ bền lâu B.1. Van thử Các van được thử phải ở nhiệt đ...
07
Tháng 12 2018