Van công nghiệp - Bộ dẫn động quay nhiều mức cho van - Phần 2

30 tháng 11 2018

5. Kích thước bích

Các bích để gắn bộ dẫn động phải tuân theo các kích thước được chỉ ra ở Hình 2 và được đưa ra ở Bảng 2. Phương pháp gắn phải thực hiện bằng các vít cấy hoặc lắp ghép bu lông. Khi sử dụng phương pháp lắp ghép bu lông, đường kính lỗ hở phải cho phép sử dụng bu lông có kích cỡ phù hợp với các kích thước d4 trong Bảng 2. Các lỗ cho vít cấy/bu lông phải được định vị lệch tâm (xem Hình 3), được giãn cách và phải phù hợp với yêu cầu của ISO 273.

Hình 2 - Kích thước bích

Bảng 2 - Kích thước bích

Kich thước tính bằng milimet

Kiu bích

Kích thước

S vít cy hoặc bu lông

d1

d2

f8

d3

d4

h1

max.

h2

min.

F07

90

55

70

M8

3

12

4

F10

125

70

102

M10

3

15

4

F12

150

85

125

M12

3

18

4

F14

175

100

140

M16

4

24

4

F16

210

130

165

M20

5

30

4

F25

300

200

254

M16

5

24

8

F30

350

230

298

M20

5

30

8

F35

415

260

356

M30

5

45

8

F40

475

300

406

M36

8

54

8

Hình 3 - Vị trí lỗ bắt vít cy/bu lông

Mặt lắp ghép trên van phải có một rãnh tương ứng với đường kính d2; có một đầu nối trên bộ dẫn động (không bắt buộc).

Các giá trị nhỏ nhất cho kích thước h2 áp dụng cho bích với vật liệu có giới hạn chảy quy ước Rp 0,2 ≥ 200 MPa.

Kích thước được quy định dựa vào việc cung cấp đủ chỗ lắp cho các đai ốc và các đầu bu lông. Vị trí như vậy được xác định là một bán kính từ tâm lỗ bu lông có kích thước (d1 - d3)/2 và là bán kính nhỏ nhất. Hình dạng bích của cả van và bộ dẫn động ở bên ngoài diện tích này do nhà sản xuất lựa chọn.

6. Ký hiệu

Các bích được ký hiệu bằng:

- Chữ cái F;

- Hai chữ số tương ứng với giá trị d3, theo nguyên tắc được làm tròn số xuống và chia cho 10.

Xem lại: Van công nghiệp - Bộ dẫn động quay nhiều mức cho van - Phần 1

Xem tiếp: Van công nghiệp - Bộ dẫn động quay nhiều mức cho van - Phần 3