Van kim loại dùng cho hệ thống ống lắp bích - Kích thước đến mặt và tâm đến mặt - Phần 13

29 tháng 11 2018

 

Bng 9 - Van dạng góc một chiều kiu nâng và cu

Kích cỡ danh nghĩa (DN)

 

Kích thước từ tâm đến mặt

 

PN 10/16 Cp 125/150

PN 25/40 Cấp 250/300

 

Cấp 600

Ngắn

Dài

Ngắn

Dài

10

 

85

85

 

105

15

57

90

90

83

105

20

64

95

95

95

115

25

70

100

100

108

115

 32

 76

 105

 105

 114

 130

40

82

115

115

121

130

50

102

125

125

146

150

65

108

145

145

165

170

 80

 121

 155

 155

 178

 190

100

146

175

175

216

215

125

178

200

200

254

250

150

203

225

225

279

275

 200

 248

 275

 275

 330

 325

250

311

325

325

394

-

300

350

375

375

419

-

350

394

425

425

-

-

 400

 457

 475

 475

 -

 -

450

483

500

500

-

-

Loạt cơ sở

11

8

8

24

9

 

 

 

 

 

Xem lại: Van kim loại dùng cho hệ thống ống lắp bích - Kích thước đến mặt và tâm đến mặt - Phần 12

Xem tiếp: Van kim loại dùng cho hệ thống ống lắp bích - Kích thước đến mặt và tâm đến mặt - Phần 14