Van kim loại dùng cho hệ thống ống lắp bích - Kích thước đến mặt và tâm đến mặt - Phần 6

29 tháng 11 2018

Bảng 2 - Van cổng, dãy cùng kết cấu

Kích cỡ danh nghĩa (DN)

Kích thước mặt đến mặt

Áp suất làm việc lớn nhất tại 20 oC cho gang đúc graphit dạng phiến mng, bar1)

40

140

 

50

150

 

65

170

 

80

180

10

100

190

 

125

200

 

150

210

 

200

230

 

250

250

6

300

270

 

350

290

 

400

310

4

450

330

 

500

350

 

600

700

390

430

2,5

800

470

1,6

900

510

1

1000

550

Lot cơ sở

14

-

CHÚ THÍCH: "Cùng kết cấu" là tên của dãy các loại van cổng chịu áp lực dòng chảy có hình dạng quy định, đối với mỗi kích cỡ danh nghĩa có chiều dày thành nhỏ nhất đáp ứng các yêu cầu chế tạo hoặc yêu cầu đúc (ngược lại với "cùng kết cấu" tức là có cùng áp suất làm việc lớn nhất ở nhiệt độ 20 oC). Vì áp suất cho phép lớn nhất tại 20 oC trong các loạt đó giảm đi khi kích cỡ danh nghĩa tăng lên, các van cổng có thể chỉ được dùng ở áp suất cho phép lớn nhất ở nhiệt độ 20 oC đã cho trong bảng, phụ thuộc vào vật liệu mà thân và nắp được tạo thành.

1) 1 bar = 105pa

Xem lại: Van kim loại dùng cho hệ thống ống lắp bích - Kích thước đến mặt và tâm đến mặt - Phần 5

Xem tiếp: Van kim loại dùng cho hệ thống ống lắp bích - Kích thước đến mặt và tâm đến mặt - Phần 7

Error
Whoops, looks like something went wrong.