Van kim loại dùng cho hệ thống ống lắp bích - Kích thước đến mặt và tâm đến mặt - Phần 9

29 tháng 11 2018

400

216

310

 

350

78

92

127

 

 

 

 

400

102

102

140

450

222

330

 

 

 

 

 

500

229

350

 

450

114

114

152

600

267

390

 

500

127

127

152

700

292

430

 

(550)

154

-

170

800

318

470

 

600

154

154

178

900

330

510

 

(650)

165

-

210

1000

410

550

 

700

165

-

229

1200

470

630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

190

-

230

1 400

530

710

 

800

190

-

241

1 600

600

790

 

900

203

-

241

1 800

670

870

 

 

 

 

 

2 000

760

950

 

1000

216

-

300

Loạt cơ sở

13

14

 

1 200

254

-

350

CHÚ THÍCH: ≤ là bằng hoặc nhỏ hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 400

-

-

390

 

1600

-

-

440

 

1 800

-

 

490

 

2 000

-

 

540

 

Loạt cơ sở

20

25

16

 

CHÚ THÍCH:

1 ≤ là bằng hoặc nhỏ hơn;

2 Các kích cỡ danh nghĩa trong dấu ngoặc không ưu tiên đùng.

Xem lại: Van kim loại dùng cho hệ thống ống lắp bích - Kích thước đến mặt và tâm đến mặt - Phần 8 

Xem tiếp: Van kim loại dùng cho hệ thống ống lắp bích - Kích thước đến mặt và tâm đến mặt - Phần 10

Error
Whoops, looks like something went wrong.