Đầu nối clamp inox ISO

0 Bình luận

Sanitary Clamp fitting

 

 

 

 

 

Clamp Ferrule ISO/IDF

Size

B

C

A

T

D1

D2

D3

21.3

18.1

21.3

34

1.6

12.7

21.5

28.6

26.9

23.7

26.9

50.4

1.6

12.7

21.5

28.6

33.7

29.7

33.7

50.4

1.6

12.7

21.5

28.6

42.4

38.4

42.4

50.4

1.6

12.7

21.5

28.6

48.3

44.3

48.3

64

1.6

12.7

21.5

28.6

60.3

56.3

60.3

77.5

1.6

12.7

21.5

28.6

76.1

71.5

76.1

91

1.6

12.7

21.5

28.6

88.9

84.3

88.9

106

1.6

12.7

21.5

28.6

114.3

109.1

114.3

130

1.6

12.7

21.5

28.6

LƯU Ý: 

Sản phẩm Đầu nối clamp inox ISO được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem