Mặt bích inox BL ANSI 150LB HT – OMO

0 Bình luận

Mặt bích inox BL ANSI 150LB HT – OMO

FLANGE - Blind Flanges-ANSI B16.5 - Class 150lb

Blind Flanges-ANSI B16.5

                

 

Class 150lb

Pipe

Flange Date

Raiead Face

 

Drilling Data

Weight

Nominal

Pipe Size

 

A

C

G

H

I

J

 

Outside Diameter

Overall Diameter

Inside Diameter

Flange Thickmess

min

Number

of holes

Hub Diameter

Face Diameter

Kg/Piece

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

1/2

0.840

21.30

3.500

88.90

0.440

11.20

1.380

35.00

4

0.620

15.70

2.380

60.45

0.39

3/4

1.050

26.70

3.880

98.60

0.500

12.70

1.690

42.90

4

0.620

15.70

2.750

69.85

0.56

1

1.315

33.40

4.250

108.0

0.560

14.20

2.000

50.80

4

0.620

15.70

3.120

79.25

0.78

1 1/4

1.660

42.20

4.620

117.3

0.620

15.70

2.500

63.50

4

0.620

15.70

3.500

88.90

1.03

1 1/2

1.900

48.30

5.000

127.0

0.690

17.50

2.880

73.15

4

0.620

15.70

3.880

98.60

1.32

2

2.375

60.30

6.000

152.4

0.750

19.10

3.620

91.90

4

0.750

19.10

4.750

120.7

2.09

2 1/2

2.875

73.00

7.000

177.8

0.880

22.40

4.120

104.8

4

0.750

19.10

5.500

139.7

3.28

3

3.500

88.90

7.500

190.5

0.940

23.90

5.000

127.0

4

0.750

19.10

6.000

152.4

3.85

3 1/2

4.000

101.6

8.500

215.9

0.940

23.90

5.500

139.7

8

0.750

19.10

7.000

177.8

4.81

4

4.500

114.3

9.000

228.6

0.940

23.90

6.190

157.2

8

0.750

19.10

7.500

190.5

5.30

5

5.563

141.3

10.00

254.0

0.940

23.90

7.310

185.7

8

0.880

22.40

8.500

215.9

6.07

6

6.625

168.3

11.00

279.4

1.000

25.40

8.500

215.9

8

0.880

22.40

9.500

241.3

7.45

8

8.625

219.1

13.50

342.9

1.120

28.40

10.62

269.7

8

0.880

22.40

11.75

298.5

12.1

10

10.75

273.0

16.00

406.4

1.190

30.20

12.75

323.8

12

1.000

25.40

14.25

362.0

16.5

12

12.75

323.8

19.00

482.6

1.250

31.75

15.00

381.0

12

1.000

25.40

17.00

431.8

26.2

14

14.00

355.6

21.00

533.4

1.380

35.10

16.25

412.7

12

1.120

28.40

18.75

476.3

34.6

16

16.00

406.4

23.50

596.9

1.440

36.60

18.50

469.9

16

1.120

28.40

21.25

539.8

44.8

18

18.00

457.2

25.00

635.0

1.560

39.60

21.00

533.4

16

1.250

31.75

22.75

577.9

48.9

20

20.00

508.0

27.50

698.5

1.690

42.90

23.00

584.2

20

1.250

31.75

25.00

635.0

61.9

24

24.00

609.6

32.00

812.8

1.880

47.80

27.25

692.1

20

1.380

35.10

29.50

749.3

86.9

Notes:

Weight are based on manufacture’s data and are approximate.

Flat face flanges may be provided at full thickness, C, or with raised face removed (the latter is nonstandard).

LƯU Ý:

Sản phẩm Mặt bích inox BL ANSI 150LB HT – OMO được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem