Mặt bích inox SW ANSI 150LB HT - OMO FLANGE

0 Bình luận

Mặt bích inox SW ANSI 150LB HT - OMO

FLANGE - Socket Weldina Flanges - ANSI B16.5 - Class 150lb

Socket Weldina Flanges - ANSI B16.5

        

 

Class 150lb

Pipe

Flange Date

Hulb

Raiead Face

Drilling Data

Weight

Nominal Pipe Size

 

A

B

C

D

E

K

F

G

H

I

J

 

Outside Diameter

Overall Diameter

Inside Diameter

Flange Thickmess min

Overall Length

Socket Diameter

Dopth of Socket

Hub Diameter

Face Diameter

NO. of holes

Bolt Hole Diameter

Diameter of Circle of Holes

Kg/Piece

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

1/2

0.840

21.30

3.500

88.90

0.620

15.70

0.440

11.20

0.620

15.70

0.880

22.40

0.380

9.600

1.190

30.20

1.380

35.00

4

0.620

15.70

2.380

60.45

0.42

3/4

1.050

26.70

3.880

98.60

0.820

20.80

0.500

12.70

0.620

15.70

1.090

27.70

0.440

11.10

1.500

38.10

1.690

42.90

4

0.620

15.70

2.750

69.85

0.59

1

1.315

33.40

4.250

108.0

1.050

26.70

0.560

14.20

0.690

17.50

1.360

34.50

0.500

12.70

1.940

49.30

2.000

63.50

4

0.620

15.70

3.120

79.25

0.81

1 1/4

1.660

42.20

4.620

117.3

1.380

35.10

0.620

15.70

0.810

20.60

1.700

43.20

0.560

14.20

2.310

58.70

2.500

63.50

4

0.620

15.70

3.500

88.90

1.07

1 1/2

1.900

48.30

5.000

127.0

1.610

40.90

0.690

17.50

0.880

22.30

1.950

49.50

0.620

15.70

2.560

65.00

2.880

73.15

4

0.620

15.70

3.880

98.60

1.36

2

2.375

60.30

6.000

152.4

2.070

52.60

0.750

19.10

1.000

25.40

2.440

62.00

0.690

47.50

3.060

77.70

3.620

91.90

4

0.750

19.10

4.750

120.7

2.10

2 1/2

2.875

73.00

7.000

177.8

2.470

62.70

0.880

22.40

1.120

28.40

2.940

74.70

0.750

19.00

3.560

90.40

4.120

104.6

4

0.750

19.10

5.500

139.7

3.33

3

3.500

88.90

7.500

190.5

3.070

78.00

0.940

23.90

1.190

30.20

3.570

90.70

0.810

20.60

4.250

108.0

5.000

127.0

4

0.750

19.10

6.000

152.4

3.90

Class 300lb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pipe

Flange Date

Hulb

Raiead Face

Drilling Data

Weight

Nominal Pipe Size

 

A

B

C

D

E

K

F

G

H

I

J

 

Outside Diameter

Overall Diameter

Inside Diameter

Flange Thickmess min

Overall Length

Socket Diameter

Dopth of Socket

Hub Diameter

Face Diameter

NO. of holes

Bolt Hole Diameter

Diameter of Circle of Holes

Kg/Piece

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

1/2

0.840

21.30

3.750

95.20

0.620

15.70

0.560

14.20

0.880

22.30

0.880

22.40

0.380

9.600

1.500

38.10

1.380

35.00

4

0.620

15.70

2.620

66.55

0.66

3/4

1.050

26.70

4.620

117.3

0.820

20.80

0.620

15.70

1.000

25.40

1.090

27.70

0.440

11.10

1.880

47.70

1.690

42.90

4

0.750

19.10

3.250

82.50

1.15

1

1.315

33.40

4.880

123.9

1.050

26.70

0.690

17.50

1.060

26.90

1.360

34.50

0.500

12.70

2.120

53.80

2.000

63.50

4

0.750

19.10

3.500

88.90

1.40

1 1/4

1.660

42.20

5.250

133.3

1.380

35.10

0.750

19.00

1.060

26.90

1.700

43.20

0.560

14.20

2.500

63.50

2.500

63.50

4

0.750

19.10

3.880

98.60

1.75

1 1/2

1.900

48.30

6.120

155.4

1.610

40.90

0.810

20.60

1.190

30.20

1.950

49.50

0.620

15.70

2.750

69.85

2.880

73.15

4

0.880

22.30

4.500

114.3

2.55

2

2.375

60.30

6.500

165.1

2.070

52.60

0.880

22.30

1.310

33.20

2.440

62.00

0.690

47.50

3.310

84.00

3.620

91.90

4

0.750

19.10

5.000

127.0

2.93

Notes:

Dimension B corresponds to the pipe inside diameter. Values quoted assume 40S/Standard wall thickness.

Weights  are based on manufacturer’s data and are approximate.

LƯU Ý:

Sản phẩm được Mặt bích inox SW ANSI 150LB HT - OMO FLANGE phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem