Mặt bích inox WN ANSI 150LB HT - OMO FLANGE

0 Bình luận

Mặt bích inox WN ANSI 150LB HT - OMO

FLANGE - Weld Neck Flanges-ANSI B16.5 - Class 150lb

Weld Neck Flanges-ANSI B16.5

        

 

Class 150lb

Pipe

Flange Date

Raiead

Face

Drilling Data

Weight

Nominal Pipe Size

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

Outside Diameter

Overall Diameter

Inside Diameter

Flange Thickmess min

Overall Length

Dlarnetar at wold Beval

Hub Diameter

Face Diameter

Number of holes

Bolt Hole Diameter

Diameter of Circle of Holes

Kg/Piece

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

In

mm

1/2

0.840

21.30

3.500

88.90

0.620

15.70

0.440

11.20

1.880

47.80

0.840

21.30

1.190

30.20

1.380

35.00

4

0.620

15.70

2.380

60.45

0.48

3/4

1.050

26.70

3.880

98.60

0.820

20.80

0.500

12.70

2.060

52.30

1.050

26.70

1.500

38.10

1.690

42.90

4

0.620

15.70

2.750

69.85

0.71

1

1.315

33.40

4.250

108.0

1.050

26.70

0.560

14.20

2.190

55.60

1.320

33.50

1.940

49.30

2.000

50.80

4

0.620

15.70

3.120

79.25

1.01

1 1/4

1.660

42.20

4.620

117.3

1.380

35.10

0.620

15.70

2.250

57.15

1.660

42.20

2.310

58.70

2.500

33.50

4

0.620

15.70

3.500

88.90

1.33

1 1/2

1.900

48.30

5.000

127.0

1.610

40.90

0.690

17.50

2.440

62.00

1.900

48.30

2.560

65.00

2.880

73.15

4

0.620

15.70

3.880

98.60

1.72

2

2.375

60.30

6.000

152.4

2.070

52.60

0.750

19.10

2.500

63.50

2.380

60.45

3.060

77.70

3.620

91.90

4

0.750

19.10

4.750

120.7

2.58

2 1/2

2.875

73.00

7.000

177.8

2.470

62.70

0.880

22.4

2.750

69.85

2.880

73.15

3.560

90.40

4.120

104.8

4

0.750

19.10

5.500

139.7

4.11

3

3.500

88.90

7.500

190.5

3.070

78.00

0.940

23.90

2.750

69.85

3.500

88.90

4.250

108.0

5.000

127.0

4

0.750

19.10

6.000

152.4

4.92

3 1/2

4.000

101.6

8.500

215.9

3.550

90.20

0.940

23.90

2.810

71.40

4.000

101.6

4.810

122.2

5.500

139.7

8

0.750

19.10

7.000

177.8

6.08

4

4.500

114.30

9.000

228.6

4.303

102.4

0.940

23.90

3.000

76.20

4.500

114.3

5.310

134.9

6.190

157.2

8

0.750

19.10

7.500

190.5

6.84

5

5.563

141.3

10.00

254.0

5.050

128.3

0.940

23.90

3.500

88.90

5.560

141.2

6.440

163.6

7.310

185.7

8

0.880

22.40

8.500

215.9

8.56

6

6.625

168.3

11.00

279.4

6.070

154.2

1.000

24.40

3.500

88.90

6.630

168.4

7.560

192.0

8.500

215.9

8

0.880

22.40

9.500

241.3

10.6

8

8.625

219.1

13.50

342.9

7.980

202.7

1.120

28.40

4.000

101.6

8.630

219.2

9.690

246.1

10.62

269.7

8

0.880

22.40

11.75

298.5

17.6

10

10.75

273.0

16.00

406.4

10.02

254.5

1.190

30.20

4.000

101.6

10.76

273.0

12.00

304.8

12.75

323.8

12

1.000

25.40

14.25

362.0

24.0

12

12.75

323.8

19.00

482.6

12.00

304.8

1.250

31.75

4.500

114.3

12.75

323.8

14.38

365.3

15.00

381.0

12

1.000

25.40

17.00

431.8

36.5

14

14.00

355.6

21.00

533.4

To be spectfled by Purchaser

1.380

35.10

5.000

127.0

14.00

355.6

15.75

400.1

16.25

412.7

12

1.120

28.40

18.75

476.3

48.4

16

16.00

406.4

23.50

596.9

1.440

36.60

5.000

127.0

16.00

406.4

18.00

475.2

18.50

469.9

16

1.120

28.40

21.25

539.8

60.6

18

18.00

457.2

25.00

635.0

1.560

39.60

5.500

139.7

18.00

457.2

19.88

505.0

21.00

533.4

16

1.250

31.75

22.75

577.9

68.3

20

20.00

508.0

27.50

698.5

1.690

42.90

5.690

144.5

20.00

508.0

22.00

558.8

23.00

584.2

20

1.250

31.75

25.00

635.0

84.5

24

24.00

509.6

32.00

812.8

1.880

47.80

6.000

152.4

24.00

609.6

26.12

663.4

27.25

592.1

20

1.380

35.10

29.50

749.3

115

Notes:

Dimension B corresponds to the pipe inside diameter. Values quoted assume 40S/Standard wall thickness.

Weights  are based on manufacturer’s data and are approximate.

Flat face flanges may be provided at full thickness, C, or with raised face removed (the latter is nonstandard.)

LƯU Ý:

Sản phẩm Mặt bích inox WN ANSI 150LB HT - OMO FLANGE được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!

 

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem