Máy bơm ly tâm inox EBARA 3 Series 50Hz - Phần 2

0 Bình luận

CONSTRUCTIONS

SECTIONAL VIEW (3M-3LM)

PART NAME

MATERIAL

Q.TY

PART NAME

MATERIAL

Q.TY

3M

3LM

Q.TY

1

Casing

ANSI 304

ANSI 316L

1

21

Adjusting ring

Steel C70 Fe

1

3

Motor bracket Casing

G20

1

22

Tie rod

42 Zinked

4

4

Casing cover

ANSI 304

ANSI 316L

1

25

Drain plug

AISI 316

1

6

Shaft with rotor

(part in contact with liquid)

ANSI 304

ANSI 316L

1

26

 

 

 

30

 

 

 

7

Impeller

ANSI 304

ANSI 316L

1

32

O-ring [1]

ANSI 304

ANSI 316L

4

11

Mechanical seal [1] - [2]

 

Carb/Ceram/NBR

SiC/SiC/FPM

1

34

Mechanical seal spacer

ANSI 304

ANSI 316L

4

12

Motor frame with stator

-

1

42

Motor support

Aluminium / Carbon steel

1

13

Motor cover

Aluminium

1

56

Box gasket

NBR

1

14

Fan

Polypropilene

1

58

Cable entry

-

1

15

Fan cover

Fe P04 Zinked

1

72

Casing ring [3]

ANSI 304

ANSI 316L

1

16

Terminal box

-

1

73

Casing ring

ANSI 304

ANSI 316L

1

17

Terminal box cover

Aluminium (three phase version)

1

92

Lip seal

-

1

18

Splash ring

NBR

-

1

93

Lip seal

-

1

19

Pump side ball bearing

-

1

200

Screw

Stainless steel A2 UNI7323

8 - 12

20

Fan side ball bearing

-

1

 

 

 

-

 

  • FPM for 3MH-3MHS version
  • See constructions mechanical seal pages 303,304
  • For version    

32-200/3.0 - 32-200/4.0 - 32-200/5.5 - 40-200/5.5 - 40-200/7.5 - 40-200/11

50-160/5.5 - 50-160/7.5 - 50-200/9.2 - 50-200/11 - 50-200/15

 

CONSTRUCTIONS 3S-3LS

 

PART NAME

MATERIAL

Q.TY

PART NAME

MATERIAL

Q.TY

3S

3LS

3S

3LS

1

Casing

AISI 304

AISI 316L

1

30

Mechanical seal spacer

AISI 304

-

1

3

Motor bracket

G20

1

32

Key

AISI 304

AISI 316

1

4

Casing cover

AISI 304

AISI 316L

1

34

Impeller nut

AISI 304

AISI 316L

1

6

Extensions shaft

(Part in contact with liquid)

 

AISI 304

 

AISI 316L

 

1

42

Motor support [4]

Aluminium

1

44

Protection

AISI 304

1

7

Impeller

AISI 304

AISI 316L

1

72

Casing ring [3]

AISI 304

AISI 316L

1

11

Mechanical seal [1] - [2]

Carb/Ceram/NBR

SiC/SiC/FPM

1

73

Casing ring

AISI 304

AISI 316L

1

12

Motor

-

1

200

Screw

Stainless steel A2 UNI7323

8-12

25

Drain plug

AISI 316

1

206

Flange screw

Zinc steel UNI 5739

4

26

O-ring [1]

NBR

FPM

1

 

 

 

 

 

 

  • FPM for 3SH-3SHS version
  • See constructions mechanical seal pages 303,304
  • For version                          

32-200/3.0 - 32-200/4.0 - 32-200/5.5 - 40-200/5.5 - 40-200/7.5 - 40-200/11

50-160/5.5 - 50-160/7.5 - 50-200/9.2 - 50-200/11 - 50-200/15

  • For version 32-125/1.1 - 32-160/1.5 - 32-160/2.2 - 40-125/1.5 - 40-125/2.2 bend plane as support

 

 CONSTRUCTIONS 3P-3LP

PART NAME

MATERIAL

Q.TY

PART NAME

MATERIAL

Q.TY

3P

3LP

3P

3LP

1

Casing

AISI 304

AISI 316L

1

34

Impeller nut

AISI 304

AISI 316L

1

3

Motor bracket

G25

1

42

Pump support

Fe 37

1

4

Casing cover

AISI 304

AISI 316L

1

44

Protection

Fe 37

1

6

Shaft (Part in contact with liquid)

 

AISI 304

 

AISI 316L

 

1

50

Foot

Fe 37

1

58

Cable entry

-

1

7

Impeller

AISI 304

AISI 316L

1

66

Impeller side bearing cover

G25

1

11

Mechanical seal [1] - [2]

Carb/Ceram/NBR

SiC/SiC/FPM

1

67

Extension shaft side bearing cover

G25

1

12

Motor frame with stator

-

1

72

Casing ring [3]

AISI 304

AISI 316L

1

19

Pump side ball bearing

-

1

73

Casing ring

AISI 304

AISI 316L

1

20

Fan side ball bearing

-

1

92

Lip seal

-

1

25

Drain plug

AISI 316

1

93

Lip seal

-

1

26

O-ring [1]

NBR

FPM

1

130

Flexible coupling

G25

1

30

Mechanical seal spacer

AISI 304

-

1

142

Base

Fe 37

1

32

Key

AISI 304

AISI 316

1

200

Screw

Stainless steel A2 UNI7323

8-12

33

Key

AISI 304

1

 

 

 

 

 

  • FPM for 3PH-3PHS Version
  • See constructions mechanical seal pages 303,304
  • For version                          

32-200/3.0 - 32-200/4.0 - 32-200/5.5 - 40-200/5.5 - 40-200/7.5 - 40-200/11

50-160/5.5 - 50-160/7.5 - 50-200/9.2 - 50-200/11 - 50-200/15

 

MECHANICAL SEAL 3 SERIES

 

 

REF

PART NAME

MATERIAL

product standard 3 SERIES

MATERIAL

hot water pump maximum 110 °C 3H Version

MATERIAL

(OPTION)

A

Rotary seal ring

ceramic

ceramic

SiC

B

Stationary seal ring

carbon graphite

carbon graphite

SiC

C

O Ring

NBR

FPM rubber

FPM rubber

D

O Ring

NBR

FPM rubber

FPM rubber

E

O Ring

NBR

FPM rubber

FPM rubber

F

Self driving spring

AISI 316

AISI 316

AISI 316

G

Frame

AISI 304

AISI 316

AISI 316

 

MECHANICAL SEAL 3L SERIES

 

REF

PART NAME

MATERIAL

product standard 3L SERIES

A

Rotary seal ring

SiC

B

Stationary seal ring

SiC

C

O Ring

FPM rubber

D

O Ring

FPM rubber

E

Self driving spring

AISI 316

 

CONSTRUCTIONS 3M-3LM

DIAGRAM AND ELECTRIC CONNECTIONS

THREE PHASE MOTOR

FOR MOTOR 4 kW AND BELOW

 

FOR MOTOR 5.5 kW AND BELOW

 EXTENSION MOTOR SHAFT

 

 

Type pumps

KW

HP

Motor

Dimensions mm

Three Phase 50 Hz    

HA

Type

D

d

L3

M

X

h

S

E

A

32-125/1.1

1.1

1.5

80

B5

33

19

43

M16X1.5

M6x6

21.8

6

98

19

32-160/1.5

1.5

2

90

B5

39

24

53

M16X1.5

M8x8

27.3

8

110

19

32-160/2.2

2.2

3

90

B5

39

24

53

M16X1.5

M8x8

27.3

8

110

19

32-200/3.0

3

4

100

B3/5

43

28

63

M16X1.5

M8x8

31.3

8

122

19

32-200/4.0

4

5.5

112

B3/5

43

28

63

M16X1.5

M8x8

31.3

8

122

19

32-200/5.5

5.5

7.5

132

B3/5

58

38

84

M16X1.5

M8x8

41.3

10

145

19

40-125/1.5

1.5

2

90

B5

39

24

53

M16X1.5

M8x8

27.3

8

110

19

40-125/2.2

2.2

3

90

B5

39

24

53

M16X1.5

M8x8

27.3

8

110

19

40-160/3.0

3

4

100

B3/5

43

28

63

M16X1.5

M8x8

31.3

8

122

19

40-160/4.0

4

5.5

112

B3/5

43

28

63

M16X1.5

M8x8

31.3

8

122

19

40-200/5.5

5.5

7.5

132

B3/5

58

38

84

M16X1.5

M8x8

41.3

10

145

19

40-200/7.5

7.5

10

132

B3/5

58

38

84

M16X1.5

M8x8

41.3

10

145

19

40-200/11

11

15

160

B3/5

63

42

114

M16X1.5

M8x8

45.3

12

178

19

50-125/3.0

3

4

100

B3/5

43

28

63

M16X1.5

M8x8

31.3

8

122

19

50-125/4.0

4

5.5

112

B3/5

43

28

63

M16X1.5

M8x8

31.3

8

122

19

50-160/5.5

5.5

7.5

132

B3/5

58

38

84

M16X1.5

M8x8

41.3

10

145

19

50-160/7.5

7.5

10

132

B3/5

58

38

84

M16X1.5

M8x8

41.3

10

145

19

50-200/9.2

9.2

12.5

132

B3/5

58

38

84

M16X1.5

M8x8

41.3

10

145

19

50-200/11

11

15

160

B3/5

63

42

114

M16X1.5

M8x8

45.3

12

178

19

50-200/15

15

20

160

B3/5

63

42

114

M18X1.5

M8x8

45.3

12

209

22

 

FLEXIBLE COUPLING

 

 

Type pumps Three Phase 50 Hz

 

kW

 

HP

Motor

Dimensions mm

HA

Type

D

H

32-125/1.1

1.1

1.5

80

B3

19

21.8

32-160/1.5

1.5

2

90

B3

24

27.3

32-160/2.2

2.2

3

90

B3

24

27.3

32-200/3.0

3

4

100

B3

28

31.3

32-200/4.0

4

5.5

112

B3

28

31.3

32-200/5.5

5.5

7.5

132

B3

28

31.3

40-125/1.5

1.5

2

90

B3

24

27.3

40-125/2.2

2.2

3

90

B3

24

27.3

40-160/3.0

3

4

100

B3

28

31.3

40-160/4.0

4

5.5

112

B3

28

31.3

40-200/5.5

5.5

7.5

132

B3

38

41.3

40-200/7.5

7.5

10

132

B3

38

41.3

40-200/11

11

15

160

B3

42

45.3

50-125/3.0

3

4

100

B3

28

31.3

50-125/4.0

4

5.5

112

B3

28

31.3

50-160/5.5

5.5

7.5

132

B3

38

41.3

50-160/7.5

7.5

10

132

B3

38

41.3

50-200/9.2

9.2

12.5

132

B3

38

41.3

50-200/11

11

15

160

B3

42

45.3

50-200/15

15

20

160

B3

42

45.3

 

COUNTER FLANGE

 

 

DIN

D

G

E

F

H

H1

32

G 1 1/4

76

100

140

14

15.5

40

G 1 1/2

81

110

150

14

15.5

50

G 2

96

125

165

16

18

65

G 2 1/2

116

145

185

16

24

Material

AISI 304 upon request

GASKET 

DIN

M

M1

32

38

82

40

50

93

50

60

107

65

80

125

Material

EPDM version for standard

FPM version for 3MH-3SH-3PH

LƯU Ý:

Sản phẩm Máy bơm ly tâm inox EBARA 3 Series 50Hz - Phần 2 được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem