Nắp bịt clamp inox 3A 15WI

0 Bình luận

Sanitary Clamp fitting

 

 

 

 

 

 

16AI-15WI Female Solid End Cap 3A

Size

A

B

C

D

E

F

1"

50.42

32.13

12.70

8.0

6.32

37°

1 1/2"

50.42

44.58

12.70

8.0

6.32

37°

2"

67.06

57.28

14.27

11.61

7.85

37°

2 1/2"

84.00

69.98

19.05

11.13

9.25

37°

3"

98.30

84.20

17.78

11.13

9.25

37°

4"

123.70

109.60

19.05

11.13

9.25

37°

6"

190.37

175.74

22.35

11.13

6.10

30°

8"

241.17

226.54

22.35

11.13

6.10

30°

LƯU Ý: 

Sản phẩm Nắp bịt clamp inox 3A 15WI được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem