Ống ĐÚC inox công nghiệp, tiêu chuẩn TSINGSHAN-GB12495-90, GB/T 13401-92

0 Bình luận

Ống ĐÚC inox công nghiệp, tiêu chuẩn TSINGSHAN-GB12495-90, GB/T 13401-92

DN  D

Độ dày thành ống thông thường của ống ĐÚC inox công nghiệp/Nominal Wall Thickness

A B SCH
5S
SCH
10S
SCH
20S
LG SCH
20S
SCH
30S
STD SCH
40S
SCH
60S
XS SCH
80S
SCH
100S
SCH
120S
SCH
140S
SCH
160S
15 21.3 18 1.6 2.1 2.6         2.9     3.6       4.5
20 26.9 25 1.6 2.1 2.6         2.9     4.0       5.6
25 33.7 32 1.6 2.7 3.2         3.2     4.5       6.3
32 42.4 38 1.6 2.8 3.2         3.6     5.0       6.3
40 48.3 45 1.6 2.8 3.2         3.6     5.0       7.1
50 60.3 57 1.6 2.8 3.6   3.2     4.0     5.6       8.8
65 76.1 76 2.0 3.0 3.6   4.5     5.0     7.1       10.0
80 88.9 89 2.0 3.0 4.0   4.5     5.6     8.0       11.0
90 101.6   2.0 3.0 4.0   4.5     5.6     8.0       12.5
100 114.3 108 2.0 3.0 4.0   5.0     5.9     8.8   11.0   14.2
125 139.7 133 2.9 3.4 5.0   5.0     6.3     10.0   12.5   16.0
150 168.3 159 2.9 3.4 5.0   5.6     7.1     11.0   14.2   17.5
200 219.1 219 2.9 4.0 6.3   6.3 7.1   8.0 10.0   12.5 16.0 17.5 20.0 22.2
250 273.0 273 3.6 4.0 6.3   6.3 8.0   8.8 12.5   16.0 17.5 22.2 25.0 28.0
300 323.9 325 4.0 4.5 6.3   6.3 8.8   10.0 14.2   17.5 22.2 25.0 28.0 32.0
350 355.6 377 4.0 5.0   8.0 8.0 10.0 10.0 11.0 16.0 13.0 20.0 25.8 28.0 32.0 36.0
400 406.4 426 4.0 5.0   8.0 8.0 10.0 10.0 12.5 17.5 13.0 22.2 28.5 30.0 36.0 40.0
450 457.0 478 4.0 5.0   8.0 8.0 11.0 10.0 14.2 20.0 13.0 25.0 30.0 36.0 40.0 45.0
500 508.0 529 5.0 5.6   8.0 10.0 12.5 10.0 16.0 20.0 13.0 28.0 32.0 40.0 45.0 50.0
550 559   5.0 5.6   8.0     10.0     13.0 30.0        
600 610 630 5.6 6.3   8.0     10.0 17.5   13.0 32.0        
650 660         8.0     10.0     13.0          
700 711 720       8.0     10.0     13.0          
750 762         8.0     10.0     13.0          
800 813 820       8.0     10.0     13.0          
850 864         8.0     10.0     13.0          
900 914 920       8.0     10.0     13.0          
950 965         8.0     10.0     13.0          
1000 1016 1020       8.0     10.0     13.0          
1050 1067         8.0     10.0     13.0          
1100 1118 1120       8.0     10.0     13.0          
1150 1168         8.0     10.0     13.0          
1200 1219 1220       8.0     10.0     13.0          

LƯU Ý:

Sản phẩm Ống ĐÚC inox công nghiệp, tiêu chuẩn TSINGSHAN-GB12495-90, GB/T 13401-92 được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!

Đánh giá sản phẩm