Ống HÀN inox công nghiệp, tiêu chuẩn HONTO-ANSI-GB/T12459-05

0 Bình luận

Ống HÀN inox công nghiệp, tiêu chuẩn HONTO-ANSI-GB/T12459-05

Nom
 Pipe 
Size    
OD

Độ dày thông thường của ống HÀN inox công nghiệp tiêu chuẩn ANSI/Nominal Wall Thickness

SCH
5S
SCH
10S
SCH
10
SCH
20
SCH
30
STD SCH
40
XS SCH
60
SCH
80
SCH
100
SCH
120
SCH
140
SCH
160
XXS
1/8 10.3   1.24       1.73 1.73 2.41   2.41          
1/4 13.7   1.65       2.24 2.24 3.02   3.02          
3/8 17.1   1.65       2.31 2.31 3.2   3.2          
1/2 21.3 1.65 2.11       2.77 2.77 3.73   3.73       4.78 7.47
3/4 26.7 1.65 2.11       2.87 2.87 3.91   3.91       5.56 7.82
1 33.4 1.65 2.77       3.38 3.38 4.55   4.55       6.35 9.09
1.1/4 42.2 1.65 2.77       3.56 3.56 4.85   4.85       6.35 9.70
1.1/2 48.3 1.65 2.77       3.56 3.60 5.08   5.08       7.14 10.15
2 60.3 1.65 2.77       3.91 3.91 5.54   5.54       8.74 11.07
2.1/2 73 2.11 3.05       5.16 5.16 7.01   7.01       9.53 14.02
3 88.9 2.11 3.05       5.49 5.49 7.62   7.62       11.13 15.24
3.1/2 101.6 2.11 3.05       5.74 5.74 8.08   8.08          
4 114.3 2.11 3.05       6.02 6.02 8.56   8.56   11.13   13.49 17.12
5 141.3 2.77 3.40       6.55 6.55 9.53   9.53   12.70   15.88 19.05
6 168.3 2.77 3.40       7.11 7.11 10.97   10.97   14.27   18.26 21.95
8 219.1 2.77 3.76   6.35 7.04 8.18 8.18 12.70 10.31 12.70 15.09 18.26 20.62 23.01 22.23
10 273.1 3.40 4.19   6.35 7.8 9.27 9.27 12.70 12.70 15.09 18.26 21.44 25.4 28.58 25.40
12 323.9 3.96 4.57   6.35 8.38 9.35 10.31 12.70 14.27 17.48 21.44 25.40 28.58 33.32 25.40
14 355.6 3.96 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 11.13 12.70 15.09 19.05 23.83 27.79 31.75 35.71  
16 406.4 4.19 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 12.70 12.70 16.66 21.44 26.19 30.96 36.53 40.49  
18 457 4.19 4.78 6.35 7.92 11.13 9.53 14.27 12.70 19.05 23.83 29.36 34.93 39.67 45.24  
20 508 4.78 5.54 6.35 9.53 12.70 9.53 15.09 12.70 20.62 26.19 32.54 38.10 44.45 50.01  
22 559 4.78 5.54 6.35 9.53 12.70 9.53   12.70 22.23 28.58 34.93 41.28 47.63 53.98  
24 610 5.54 6.35 6.35 9.53 14.27 9.53 17.48 12.70 24.61 30.96 38.89 46.02 52.37 59.54  
26 660     7.92 12.70   9.53   12.70              
28 711     7.92 12.70 15.88 9.53   12.70              
30 762 6.35 7.92 7.92 12.70 15.88 9.53   12.70              
32 813     7.92 12.70 15.88 9.53 17.48 12.70              
34 864     7.92 12.70 15.88 9.53 17.48 12.70              
36 914     7.92 12.70 15.88 9.53 19.05 12.70              
38 965           9.53   12.70              
40 1016           9.53   12.70              
42 1067           9.53   12.70              
44 1118           9.53   12.70              
46 1168           9.53   12.70              
48 1219           9.53   12.70              

LƯU Ý:

Sản phẩm Ống HÀN inox công nghiệp, tiêu chuẩn HONTO-ANSI-GB/T12459-05 được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm đã xem