Ống inox vi sinh

0 Bình luận

Ống inox vi sinh

Sanitary Tube or pipe

 

Product Catalogues

Ống dược phẩm/ Ống công nghệ sinh học/ Ống vi sinh ASME BPE

Bio Pharm/Ultra-pure Tubes or pipe ASME BPE

 

Dimensional Tolerances                                                                                                                                                                                       all dimensions in inches (mm)

Size OD

Tolerances, OD

Wall thickness

Tolerances on wall thickness a)

Tolerances on Length

Weight Kg/M

1/2" (12.7)

+/-0.005" (0.13)

0.065" (1.65)

+/-10.0%

+1/8" (3.18) - 0

0.4571

3/4" (19.1)

+/-0.005" (0.13)

0.065" (1.65)

+/-10.0%

+1/8" (3.18) – 0

0.7218

1" (25.4)

+/-0.005" (0.13)

0.065" (1.65)

+/-10.0%

+1/8" (3.18) – 0

0.9824

1-1/2" (38.1)

+/-0.008" (0.20)

0.065" (1.65)

+/-10.0%

+1/8" (3.18) – 0

1.5078

2" (50.8)

+/-0.008" (0.20)

0.065" (1.65)

+/-10.0%

+1/8" (3.18) – 0

2.0331

2-1/2" (63.5)

+/-0.010" (0.25)

0.065" (1.65)

+/-10.0%

+1/8" (3.18) – 0

2.5585

3" (76.2)

+/-0.010" (0.25)

0.065" (1.65)

+/-10.0%

+1/8" (3.18) – 0

3.0797

4" (101.6)

+/-0.015" (0.38)

0.083" (2.11)

+/-10.0%

+1/8" (3.18) – 0

5.2628

6" (152.4)

+/-0.030" (0.76)

0.109" (2.77)

+/-10.0%

+1" (25.4) – 0

10.3909

 

Chemical Composition

Elements

 

316L (wt %)

(C)

Carbon, Max.

0.035

(Mn)

Manganese, Max.

2.00

(P)

Phosphorus, Max.

0.040

(S)

Sulfur

0.005-0.017

(Si)

Silicon, Max.

0.75

(Ni)

Nickel

10.0-15.0

(Cr)

Chromium

16.0-18.0

(Mo)

Molybdenum

2.0-3.0

 

 

Flow Information

Tube or pipe OD

Tube or pipe ID

Wall Thickness

Volume

Weight Dry

Weight with Water

Flow (GPM) at a Mean Velocity

Inches

Inches

Inches

Gal/100ft

Lbs/100ft

Lbs/100ft

5 fps

7 fps

10 fps

½

0.37

0.065

0.56

30.6

35.3

1.7

2.3

3.4

¾

0.62

0.065

1.57

48.2

61.3

4.7

6.6

9.4

1

0.87

0.065

3.09

65.8

91.5

9.3

13

19

1.37

0.065

7.66

100.9

164.8

23

32

46

2

1.87

0.065

14.27

136.1

255.1

43

60

86

2.37

0.065

22.92

171.2

362.4

69

96

138

3

2.87

0.065

33.6

206.4

486.7

101

141

202

4

3.834

0.083

59.97

351.8

851.9

180

252

360

6

5.782

0.109

136.39

694.7

1832.2

409

573

818

8

7.782

0.109

247.07

930.6

2991.1

741

1038

1482

 ***This tubing is available in 1/2" (12.7 mm) to 6" (152.4 mm) OD in stock 20' (6.1 m) lengths

***Due to continuous product development, information may change without notice.

 LƯU Ý:

Sản phẩm Ống inox vi sinh được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem