Ống vi sinh DIN 11866

0 Bình luận

Ống vi sinh DIN 11866

DIN11866 Tubes or pipe

 

Product Catalogues

Ống inox dược phẩm sinh học/ Ống inox vi sinh  DIN 11866

Bio Pharm/Ultrapure Tubes or pipe DIN 11866

 

Range A Tube or pipe dimension for DIN 11850 range 2                                                                                                                                                       Dimensions (mm)

Dimension DN

6

8

10

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

Outside dimension

Inside dimension

Tolerances, OD

8.00

10.00

13.00

19.00

23.00

29.00

35.00

41.00

53.00

70.00

85.00

104.00

129.00

154.00

204.00

6.00

8.00

10.00

16.00

20.00

26.00

32.00

38.00

50.00

66.00

81.00

100.00

125.00

150.00

200.00

±0.05

±0.05

±0.05

±0.10

±0.10

±0.12

±0.15

±0.15

±0.25

±0.30

±0.43

±0.52

±0.65

±0.77

±1.02

Wall thickness

Tolerances on wall thickness

1.00

1.00

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

Weight Kg/M

0.175

0.226

0.432

0.658

0.808

1.034

1.260

1.485

1.937

3.409

4.162

5.114

6.368

7.621

10.128

 

Range B Tube or pipe  dimension for DIN EN ISO 1127                                                                                                                                                        Dimensions (mm)

Dimension DN/OD

10.2

13.5

17.2

21.3

26.9

33.7

42.4

48.3

60.3

76.1

88.9

114.3

139.7

168.3

219.1

Outside dimension

Inside dimension

Tolerances, OD

10.20

13.50

17.20

21.30

26.90

33.70

42.40

48.30

60.30

76.10

88.90

114.30

139..70

168.30

219.10

7.00

10.30

14.00

18.10

23.70

29.70

38.40

44.30

56.30

72.10

84.30

109.70

134.50

163.10

213.9

±0.05

±0.05

±0.10

±0.10

±0.12

±0.15

±0.15

±0.20

±0.25

±0.30

±0.44

±0.57

±0.70

±0.84

±1.10

Wall thickness

Tolerances on wall thickness

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.30

2.30

2.60

2.60

2.60

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

±0.12

±0.12

±0.13

±0.13

±0.15

Weight Kg/M

0.345

0.477

0.626

0.790

1.015

1.589

2.026

2.321

2.923

3.715

4.993

6.458

8.936

10.801

14.112

 

Range C Tube or pipe dimension for ASME-BPE 1997                                                                                                                                                         Dimensions (mm)

Dimension DN/OD (Inch)

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1 1/2”

2”

2 1/2”

3”

4”

6”

Outside dimension

Inside dimension

Tolerances, OD

6.35

9.53

12.70

19.05

25.40

38.10

50.80

63.50

76.20

101.60

152.40

4.57

7.75

9.40

15.75

22.10

34.80

47.50

60.20

72.90

97.38

146.86

±0.05

±0.05

±0.05

±0.10

±0.12

±0.15

±0.20

±0.25

±0.30

±0.51

±0.76

Wall thickness

Tolerances on wall thickness

0.89

0.89

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

2.11

2.77

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

±0.10

±0.11

±0.14

Weight Kg/M

0.124

0.197

0.457

0.720

0.982

1.508

2.033

2.558

3.084

5.263

10.390

a) For tubes or pipe which have inside treatment (Honen, polished or electro polished) the tolerances of wall thickness may be reduced with 0.05 mm.

Source: DIN11866

Ordering:

All tubes or pipe are delivered in lengths of 6 metres or 6.1 metres. Please state the following

when ordering:

● Range (A,B or C)

● Material

● Hygiene Class (see ***Section 12 )

● OD/ID dimension

*** Due to continuous product development, information may change without notice.

 LƯU Ý:

Sản phẩm Ống vi sinh DIN 11866 được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem