Rắc co 14TRF 14A 3A HT-OM

0 Bình luận

Rắc co 14TRF 14A 3A HT-OM

 

 

 

14TRF short/14A long plain bevel seat ferrule 3A

Size

A

C

D

F

H

L

14TRF

14A

1"

33.3

22.1

25.4

29.5

7.9

18.3

34.9

1 1/2"

46.8

34.8

38.1

42.6

8.7

18.3

38.1

2"

60.3

47.5

50.8

55.7

10.3

19.1

38.1

2 1/2"

73.8

60.2

63.5

68.8

11.1

22.2

44.5

3"

87.3

72.9

76.2

81.9

11.9

23.1

44.5

4"

114.3

97.4

101.6

108.1

14.3

26.2

44.5

LƯU Ý: 

Sản phẩm Rắc co 14TRF 14A 3A HT-OM được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem