Rắc co DIN HT-OM

0 Bình luận

Rắc co DIN HT-OM

 

 

 

 

 

DIN round nut

Size

A

RD

B

L

Short

15

44

RD34x1/8"

25

18

4

20

54

RD44x1/6"

32

20

4

25

63

RD52x1/6"

36

21

4

32

70

RD58x1/6"

42

21

4

40

78

RD65x1/6"

4

21

4

50

92

RD78x1/6"

62

22

4

65

112

RD95x1/6"

80

25

6

80

127

RD110x1/4"

94

29

6

100

148

RD130x1/4"

115

31

6

125

178

RD160x1/4"

138

34

6

150

210

RD190x1/4"

164

40

6

LƯU Ý:

Sản phẩm Rắc co DIN HT-OM được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem