Rắc co DIN11851 HT-OM

0 Bình luận

Rắc co DIN11851 HT-OM

 

 

 

 

 

 

DIN11851 weld male

Size

B

A

RD

L

15

18/19

15/16

RD34x1/6"

21

20

22/23

19/20

RD44x1/6

24

25

28/29

25/26

RD52x1/6

29

32

34/35

31/32

RD58x1/6

32

40

40/41

37/38

RD65x1/6

33

50

52/53

49/50

RD78x1/6

35

65

70

66

RD95x1/6

40

80

85

81

RD110x1/4

45

100

104

100

RD130x1/4

54

125

129

125

RD160x1/4

46

150

154

150

RD190x1/4

50

LƯU Ý:

Sản phẩm Rắc co DIN11851 HT-OM được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem