Rắc co SMS HT-OM loại dài

0 Bình luận

Rắc co SMS HT-OM loại dài

  

SMS long welding liner

Size

A

B

C

E

25

22.4

25.4

35

13

38

35

38

55

15

51

48

51

65

15

63

59.5

63.5

80

15

76

72.2

76.2

93

17

102

97.6

101.6

1201

17

LƯU Ý: 

Sản phẩm Rắc co SMS HT-OM loại dài được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem