Rắc co SMS HT-OM loại ngắn

0 Bình luận

Rắc co SMS HT-OM loại ngắn

 

 

SMS short welding liner

Size

A

B

C

L

25

22.4

25.4

35

9

38

35

38

55

10

51

48

51

65

10

63

59.5

63.5

80

10

76

72.2

76.2

93

10

102

97.6

101.6

120.5

10

LƯU Ý: 

Sản phẩm Rắc co SMS HT-OM loại ngắn được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem