Van bi inox vi sinh dạng bướm hai đầu clamp HT - OMO

0 Bình luận

Van bi inox vi sinh dạng bướm hai đầu clamp HT - OMO

Sanitary Butterfly Ball Valve - Clamped Butterfly-type Ball Valve

 

 

 Clamped Butterfly-type Ball Valve

Size

A

B

C

D

KxK

L

19

86.0

16.1

25.4

80.0

10X10

136.0

25

92.0

22.4

50.5

87.0

10X10

136.0

32

106.0

28.8

50.5

98.0

10X10

136.0

38

115.0

35.1

50.5

105.0

10X10

136.0

51

131.0

47.8

64.0

112.4

10X10

136.0

63

160.0

59.5

77.5

138.0

10X10

136.0

76

186.0

72.2

91.0

168.0

10X10

163.0

102

220.0

97.6

119.0

194.0

10X10

163.0

LƯU Ý:

Sản phẩm Van bi inox vi sinh dạng bướm hai đầu clamp HT - OMO được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!

 

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem