Van bi thẳng nối clamp

0 Bình luận

Van bi thẳng nối clamp

Clamp Straight Ball Valve

 
 

DIN

Size

A

B

H

L

 

DN20

120.0

50.5

55.0

125.0

 

DN25

130.0

50.5

55.0

125.0

 

DN32

140.0

50.5

55.0

140.0

 

DN40

164.0

50.5

65.0

150.0

 

DN50

190.0

64.0

75.0

160.0

 

DN65

210.0

91.0

85.0

180.0

 

DN80

230.0

106.0

100.0

260.0

 

DN100

260.0

119.0

120.0

350.0

 

SMS

Size

A

B

H

L

 

19

95.0

50.5

55.0

125.0

 

25

120.0

50.5

55.0

125.0

 

32

130.0

50.5

55.0

140.0

 

38

140.0

50.5

65.0

150.0

 

51

164.0

64.0

75.0

160.0

 

63

190.0

77.5

85.0

180.0

 

76

210.0

91.0

100.0

260.0

 

101.6

260.0

119.0

120.0

350.0

 

 

ISO/IDF

Size

A

B

H

L

 

Φ19

95.0

50.5

55.0

125.0

 

Φ25

120.0

50.5

55.0

125.0

 

Φ32

130.0

50.5

55.0

140.0

 

Φ38

140.0

50.5

65.0

150.0

 

Φ51

164.0

64.0

75.0

160.0

 

Φ63

190.0

77.5

85.0

180.0

 

Φ76

210.0

91.0

100.0

260.0

 

Φ02

260.0

119.0

120.0

350.0

 LƯU Ý:

Sản phẩm Van bi thẳng nối clamp được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem