Van chuyển hướng inox tay quay

0 Bình luận

Sanitary Stop Valve

 

Pneumatic Reversing Valve

Size

H

A

B

C

DIN

3A

 

 

DN40

 

1 1/2"

 

38

 

Φ38

 

552.0

68.0

62.0

93.0

G

L

G

L

G

L

G

L

RD65x1/6

22.0

50.65x1/8 TACME

18.3

RD60x1/6

20.0

50.6x1/8 TACME

21.5

DN50

 

2"

 

51

 

Φ51

 

604.0

68.0

62.0

93.0

G

L

G

L

G

L

G

L

RD78x1/6

22.0

64.17x1/8 TACME

19.1

RD70x1/6

21.0

60.2x1/8 TACME

21.5

 

 

2 1/2"

 

63

 

Φ63

 

628.0

84.5

81.3

95.0

 

 

G

L

G

L

G

L

 

 

77.67x1/8 TACME

22.2

RD85x1/6

22.0

77.7x1/8 TACME

21.5

DN65

 

3"

 

76

 

Φ76

 

686.0

93.5

83.5

116.0

G

L

G

L

G

L

G

L

RD95x1/6

24.0

91.19x1/8 TACME

23.1

RD98x1/6

24.0

91.2x1/8 TACME

21.5

DN80

 

 

 

 

 

 

 

707.0

118.5

115.0

138.0

G

L

 

 

 

 

 

 

RD110x1/4

28.0

 

 

 

 

 

 

DN100

 

4"

 

102

 

Φ102

 

753.0

118.5

115.0

138.0

G

L

G

L

G

L

G

L

RD130x1/4

28.0

119.25x1/6 TACME

26.2

RD125x1/4

26.0

118.4x1/8 TACME

21.5

LƯU Ý: 

Sản phẩm Van chuyển hướng inox tay quay được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm đã xem