Van nghịch chuyển điều khiển khí nén

0 Bình luận

Van nghịch chuyển điều khiển khí nén

Pneumatic Reversing Valve

 
 

DIN

3A

ISO

SMS

H

A

B

C

DN40

G                     L

RD65X1/6     22.0

1 1/2"

G              L

50.5X1/8TACME    18.3

Φ38

G               L

50.6X1/8 TACME   21.5

38

G                   L

RD60X16      20.0

552.0

68.0

62.0

93.0

DN50

G                     L

RD78X1/6     22.0

2"

G               L

64.17X1/8TACME  19.1

Φ51

G                  L

64.2X1/8 TACME    21.5

51

G                       L

RD70X1/6        20.0

604.0

68.0

62.0

93.0

 

2 1/2"

G                L

77.67X1/8 TACME   22.2

Φ63

G                 L

77.7X1/8 TACME   21.5

63

G

RD85X1/6

628.0

84.5

81.3

95.0

DN65

G                    L

RD95X1/6    24.0

3"

G              L

77.67X1/8TACME   22.2

Φ76

G               L

91.2X1/8 TACME 21.5

76

G

RD98X1/6

686.0

93.5

93.5

116.0

DN80

G                        L

RD110X1/4      28.0

     

707.0

118.5

115.0

138.0

DN100

G                        L

RD130X1/4     28.0

4"

G                    L

119.25X1/9TACME   26.2

Φ120

G                  L

118.4X1/8 TACME   21.5

102

G                        L

RD125X1/4       26.0

753.0

118.5

115.0

138.0

LƯU Ý:

Sản phẩm Van nghịch chuyển điều khiển khí nén được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm đã xem