Nhìn lại nơi từng là thành phố Liên Xô điển hình, được xây thời thập niên 1...
24
Tháng 06 2019