Người dân làng Taolin sản xuất giấy từ cây tre, các công đoạn vẫn dựa hoàn toàn vào sức người như ...
16
Tháng 07 2019