Người dân làng Taolin sản xuất giấy từ cây tre, các công đoạn vẫn dựa hoàn toàn vào sức người như...
16
Tháng 07 2019