Van điều khiển là gì?

Van điều khiển là một phần quan trọng của vòng điều khiển. Các nhà máy chế biến sử dụng một mạng lưới vòng điều khiển rộng lớn để tạo ra sản phẩm cuối cùng cho thị trường.

Các vòng điều khiển này được thiết kế để giữ cho các biến của qui trình (sản xuất, chế biến) như áp suất, lưu lượng, dịch vị hoặc nhiệt độ trong phạm vi vận hành cần thiết để đảm bảo sản xuất ra sản phẩm cuối cùng có chất lượng.

Van điều khiển điều tiết chất lỏng đang chảy để bù cho sự xáo trộn tải và giữ cho biến sản xuất (chế biến) được điều chỉnh càng gần điểm đặt mong muốn càng tốt. Hãy coi van điều khiển như một cánh cửa. Nó kết nối nguồn áp suất cao hơn ở phía thượng lưu, P1, với điểm đến có áp suất thấp hơn ở phía hạ lưu, P2. Và cũng giống như một cánh cửa, nó có thể đóng mở và có các vị trí khác nhau ở giữa.

Để xảy ra hiện tượng giảm áp suất này, phải có môi chất chảy đi qua van điều khiển. Môi chất chất lỏng này có thể được nén như không khí, hơi nước hoặc khí tự nhiên.

Nó có thể là chất lỏng như nước, xăng, hoặc dầu thô. Nó cũng có thể là hai pha, bao gồm cả trạng thái lỏng và khí. Trong van điều khiển, có một lỗ chính để chất lỏng (đang) chế biến chảy qua đó. Những bộ phận thay đổi vùng dòng chảy trong van điều khiển được gọi chung là bộ phận cắt. Cũng giống như ô cửa, có những vị trí khác nhau bạn có thể đặt van điều khiển từ đóng sang mở rộng hoặc bất kỳ vị trí nào ở giữa.

Van điều khiển có thể ngắt khi phích/nút/chốt cắm van trên bệ/đế/ổ tựa van. Sau đó, nó điều chỉnh và mở rộng. Về cơ bản, tất cả những gì chúng tôi đang làm là thay đổi khu vực dòng chảy đó thông qua chuyển động của bộ phận cắt.

Truy cập valve.vn hoặc liên hệ với văn phòng Valve Men tại địa phương của bạn để tìm hiểu thêm.

Sưu tầm và biên soạn bởihttps://valve.vn/

Video mới nhất