March 2019 08:43 am

Bên trong nhà máy mỹ phẩm hơn 50 năm tuổi của Triều Tiên