December 2019 02:58 pm

Cút hàn inox vi sinh 304 size 50.8 trong bóng gương ngoài bóng mờ