December 2019 02:57 pm

Cút inox SS304 SUS304 DN32 bề mặt trong gương ngoài mờ