December 2019 02:56 pm

Đai kẹp ôm giữ đỡ ống inox 304