December 2019 01:53 pm

Nắp tank bồn inox SS316L cho bồn lên men bia tươi